ทัวร์จีน : กุ้ยโจว-น้ำตกหวงกว่อซู่- ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ -เผ่าม้ง 8 วัน

ทัวร์จีน : กุ้ยโจว-น้ำตกหวงกว่อซู่- ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ -เผ่าม้ง 8 วัน

ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่

 

  • ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  : อลังการลานซากุระกว้างใหญ่เป็นหมื่นไร่
  • ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  : เข้าอุทยานหวงกว่อซู่
  • ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  : นั่งรถไฟความเร็วสูงแสนสบายสู่กุ้ยโจว
  • ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  :  พิพิธภัณฑ์มีชีวิตชาวเผ่าม้ง
  • ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  : ปั่นจักรยานเล่นชิว ๆ ที่หมู่บ้านเสี้ยนาฮุย
  • ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  : นอนวิวขั้นเทพ ริมน้ำเมืองโบราณเจิ้นหยวน

เดินทาง   16-23 มีนาคม 2564

ราคาทัวร์  48,500 บาท

โปรแกรมทัวร์ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่

วันแรก       ภูเขาหมื่นยอดซากุระหมื่นไร่              สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้

วันที่สอง     ภูเขาหมื่นยอดซากุระหมื่นไร่              คุนหมิง-รถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยโจว-เมืองเก่าเจิ้นหยวน

วันที่สาม    ภูเขาหมื่นยอดซากุระหมื่นไร่               เจิ้นหยวน-หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวม้ง

วันที่สี่       ภูเขาหมื่นยอดซากุระหมื่นไร่               วิวพระอาทิตย์ขึ้น เจิ้นหยวน-โชว์ชาวม้ง-อุทยานซากุระหมื่นไร่

วันที่ห้า     ภูเขาหมื่นยอดซากุระหมื่นไร่               ซากุระหมื่นไร่ (วิวเช้า)-อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่

วันที่หก     ภูเขาหมื่นยอดซากุระหมื่นไร่               น้ำตกหวงกว่อซู่-น้ำตกร้อยสาย-เมืองซิงอี้

วันที่เจ็ด    ภูเขาหมื่นยอดซากุระหมื่นไร่               ปั่นจักรยานชิว ๆ ชมวิวหมู่บ้านเสี้ยนาฮุย-อุทยานเขาหมื่นยอด-เมืองฉีจิ้ง

วันที่แปด   ภูเขาหมื่นยอดซากุระหมื่นไร่               เมืองฉีจิ้ง-สนามบิน-กรุงเทพฯ

 

กำหนดเดินทาง ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่

เดินทาง  16-23 มีนาคม 2564

ราคาทัวร์  48,500 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  5,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ คลิ๊กที่นี่

ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่
ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่
ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่
ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่
ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่
ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่

 

 

 

 

Related posts