ทัวร์จอร์เจีย : ไข่มุกแห่งคอเคซัส จอร์เจียตะวันออก 8 วัน บิน TK

 

ทัวร์จอร์เจีย : ไข่มุกแห่งคอเคซัส จอร์เจียตะวันออก 8 วัน บิน TK

 

จอร์เจียตะวันออก จอร์เจียตะวันออก

 

  • ชมวิว 360 องศา เทือกเขาคาสเบกิ
  • ชมอุทยานบอร์โยมี่อุทยานน้ำแร่อันโด่งดังของจอร์เจีย
  • ชมโบสถ์มรดกโลกอันเลื่องชื่อขงจอร์เจีย
  • พักผ่อนสบายๆ เที่ยวชมไร่องุ่นของจอร์เจียตะวันออก
  • ชมกระบวนการทำไวน์แบบโบราณที่สืบทอดยาวนานหลายร้อยปี
  • อลังการวิวภูเขา “โดโลไมต์แห่งจอร์เจีย”

 

เดินทาง : 7 – 14 มิ.ย. 63

ราคาทัวร์   58,500 บาท  


โปรแกรมการเดินทาง จอร์เจียตะวันออก

วันแรก          จอร์เจียตะวันออก                  กรุงเทพฯ-บาห์เรน

วันที่สอง        จอร์เจียตะวันออก                  บาห์เรน-ทบิลิซี่-มัทสเคต้า-คาสเบกิ

วันที่สาม       จอร์เจียตะวันออก                  คาสเบกิ-จูทาวิลเลจ-กูดาอูรี่

วันที่สี่           จอร์เจียตะวันออก                  กูดาอูรี่-อุปลิสซิเคห์-อะเคาซิเคห์

วันที่ห้า         จอร์เจียตะวันออก                  อะเคาซิเคห์-บอโยมี่-ทบิลิซี่

วันที่หก        จอร์เจียตะวันออก                   ทบิลิซี่-คาเฆติ-เมืองซิกห์นากิ-ไร่องุ่น-เทลาวี่

วันที่เจ็ด       จอร์เจียตะวันออก                   เทลาวี่-ทบิลิซี่-บาห์เรน

วันที่แปด      จอร์เจียตะวันออก                   กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทาง จอร์เจียตะวันออก     

7-14 มิ.ย. 63

ราคาทัวร์     58,500 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  6,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์จอร์เจียตะวันออกคลิ๊กที่นี่

จอร์เจียตะวันออก จอร์เจียตะวันออก
จอร์เจียตะวันออก  จอร์เจียตะวันออก 
จอร์เจียตะวันออก จอร์เจียตะวันออก
จอร์เจียตะวันออก  จอร์เจียตะวันออก 
จอร์เจียตะวันออก จอร์เจียตะวันออก
จอร์เจียตะวันออก  จอร์เจียตะวันออก 

 

 

Related posts