ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน : มนต์สเน่ห์แห่งเทือกเขาเทียนซาน 7 วัน บิน KC

ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน : มนต์สเน่ห์แห่งเทือกเขาเทียนซาน 7 วัน บิน KC

ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน

 

เดินทางสู่เอเชียกลาง ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน สัมผัสมนต์สเน่ห์แห่งเทือกเขาเทียนซาน ชมธรรมชาติป่าสนอัลไพน์ ทะเลอีซซิกกูล ทะเลสาบกว้างจุดพักแวะของกองคาราวานบนเส้นทางสายไหมโบราณ และท่องทุ่งหญ่าสเตปป์ที่สวยงามของประเทศคีร์กีซสถาน ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน นำท่านสัมผัสอดีตรัสเซียน้อยแห่งเอเซียกลางในประเทศคาซัคสถาน  เที่ยวชมนครอัลมาตี้อดีตเมืองหลวงของคาซัคสถานก่อนย้ายไปยังกรุงอัสตาน่า เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งและลิ้มรสอาหารท้องถิ่นใน ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน ชมชารินแคนย่อนอุทยานแคนย่อนรูปร่างแปลกตา

เดินทาง : 26ก.ค.-1ส.ค.2563

ราคาทัวร์ 57,800 บาท (เดินทาง 16-20 ท่าน)

ราคาทัวร์ 64,800 บาท (เดินทาง 10-15 ท่าน)

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน

วันแรก         ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน         กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-บิชเค้ก

วันที่สอง       ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน         บิชเค้ก-บูราน่า ทาวเวอร์-โบกอนบาเยโว่

วันที่สาม       ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน         อิสซึค-กึล เลค-เจตี้โอกุซ – คารากูล

วันที่สี่          ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน          คารากูล-ทะเลสาบคายินดี้-ทะเลสาบโกลไซ-หมู่บ้านซาตี้

วันที่ห้า        ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน          หมู่บ้านซาตี้-ชารินแคนย่อน-อัลมาตี้

วันที่หก        ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน          เมืองอัลมาตี้-มัดเดโอ้จอร์จ

วันที่เจ็ด       ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน          อัลมาตี้-สุวรรรณภูมิ

 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์คีร์กิซสถาน-คาซัคสถาน

26ก.ค.-1ส.ค.2563

ราคาทัวร์ 57,800 บาท (เดินทาง 16-20 ท่าน)

ราคาทัวร์ 64,800 บาท (เดินทาง 10-15 ท่าน)

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์คีร์กิซสถาน-คาซัคสถาน คลิ๊กที่นี่

ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน
ทัวร์คีร์กิซสถาน-คาซัคสถาน ทัวร์คีร์กิซสถาน-คาซัคสถาน
ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน
ทัวร์คีร์กิซสถาน-คาซัคสถาน ทัวร์คีร์กิซสถาน-คาซัคสถาน
ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน ทัวร์คีร์กีซสถาน-คาซัคสถาน
ทัวร์คีร์กิซสถาน-คาซัคสถาน ทัวร์คีร์กิซสถาน-คาซัคสถาน

 

 

 

Related posts