ทัวร์ตุรกี : ตามรอยอารยธรรมตุรกี-เม้าท์เนมรุต 11 วัน บิน TK

ทัวร์ตุรกี : ตามรอยอารยธรรมตุรกี-เม้าท์เนมรุต 11 วัน บิน TK

ปราสาทปุยฝ้าย | แท่งหินเกอเรเม่ | นครใต้ดินไคมัคลี | ภูเขาเนมรุต | อิสตันบูล

ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต ทัวร์ตุรกี-เนมรุต
  • ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต : จัดเต็ม11วันทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม
  • ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต : เที่ยวปราสาทปุยฝ้ายและนครโบราณ
  • ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต : เที่ยวอันซีนที่เม้าท์เนมรุต
  • ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต : บินภายในประเทศ2ครั้งเที่ยวไม่เหนื่อย
  • ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต : ชมวิวเมืองอิสตัลบูลจากหอคอยโบราณ
  • ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต : ชมพระอาทิตย์ตกดินที่เกอเรเม่

เดินทาง  19-29 มีนาคม 2564

ราคาทัวร์  62,500 บาท

 

โปรแกรมทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต

วันแรก   ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต                  สุวรรณภูมิ

วันที่สอง ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต                 อิสตันบูล-(บิน)อิสเมียร์-เอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่

วันที่สาม ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต                 ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-นครโบราณเฮียราโปลิส-คอนย่า

วันที่สี่ ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต                    คอนย่า-คัปปาโดเกีย-เกอเรเม่

วันที่ห้า ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต                  คัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลี-อะดาน่า

วันที่หก ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต                 อะดาน่า-กาซีอันเตป-อะดิยามัน

วันที่เจ็ด ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต                 อะดิยามัน-เม้าท์เนมรุต-มาลัดยา

วันที่แปด ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต                 มาลัดยา-(บิน)อิสตันบูล-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

วันที่เก้า ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต                 ล่องทะเลสาบบอสฟอรัส-พระราชวังทอปกาปึ-แกรนด์บาร์ซาร์

วันที่สิบ ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต                 สุเหร่าสีน้ำเงิน-หอคอยกาลาต้า-สนามบิน

วันที่สิบเอ็ด ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต              สุวรรณภูมิ

 

กำหนดการเดินทางทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต

19-29 มีนาคม 2564

ราคาทัวร์  62,500 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุตคลิ๊กที่นี่

 

ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต
ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต
ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต
ทัวร์ตุรกี-เนมรุต
ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต

 

Related posts