ทัวร์ศรีลังกา : แพคเกจเที่ยวส่วนตัวศรีลังกา-ดูปลาวาฬ 7 วัน

ทัวร์ศรีลังกา : แพคเกจเที่ยวส่วนตัวศรีลังการ-ดูปลาวาฬ 7 วัน

ทัวร์ศรีลังกา
  • ทัวร์ศรีลังกา : แพคเกจเลือกวันเดินทางได้เลย
  • ทัวร์ศรีลังกา : เดินทางกรุ๊ปเล็ก 4-8 คน ส่วนตัวสุดๆ
  • ทัวร์ศรีลังกา : ล่องเรือชมปลาวาฬไม่ต้องไปไหลถึงยุโรป
  • ทัวร์ศรีลังกา : พักผ่อนรีสอร์ทหรู่ริมทะเลที่เมืองกอลล์
  • ทัวร์ศรีลังกา : นอนโรงแรม 4-5 ดาวสวยหรู
  • ทัวร์ศรีลังกา : เลือกทานอาหารได้ตามที่ต้องการ คุ้มค่าที่สุด
  • ทัวร์ศรีลังกา : นำเข้าสักการะพระเขียวแก้ว
  • ทัวร์ศรีลังกา : พักผ่อนแบบเย็นสบายที่นูวาราเอลิยา

เดินทาง  แพคเกจเลือกวันเดินทางได้เอง (พ.ย.2563-ก.พ.2564)

ราคาทัวร์  8 ท่าน ราคา 32,900 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน-ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น*

 

โปรแกรมการเดินทางแพคเกจทัวร์ศรีลังกา

วันแรก   ทัวร์ศรีลังกา                สุวรรณภูมิ-โคลอมโบ

วันที่สอง ทัวร์ศรีลังกา                โคลอมโบ-เมืองอนุราธปุระ-เมืองดัมบูลลา

วันที่สาม ทัวร์ศรีลังกา                ดัมบูลลา-ป้อมสิกิริยา-เมืองแคนดี้-สักการะพระเขี้ยวแก้ว

วันที่สี่   ทัวร์ศรีลังกา                 เมืองแคนดี้-นูวารา เอลิยา-ไร่ชาอากาศเย็นสบาย

วันที่ห้า ทัวร์ศรีลังกา                 นูวารา เอลิยา-กอลล์

วันที่หก ทัวร์ศรีลังกา                กอลล์-ล่องเรือชมปลาวาฬ-โคลอมโบ

วันที่เจ็ด ทัวร์ศรีลังกา                โคลอมโบ-กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทางทัวร์ศรีลังกา

แพคเกจเลือกวันเดินทางได้เอง (พ.ย.2563-ก.พ.2564)

เดินทาง  8 ท่าน ราคา 32,900 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน-ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น*
             4 ท่าน ราคา 35,900 บาท *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน-ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น*

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ศรีลังกา-ดูปลาวาฬคลิ๊กที่นี่