ทัวร์เดือนธันวาคม2561

ทัวร์ลาว : น่าน-ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลาว : น่าน-ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบาง
 • ทัวร์หลวงพระบาง : ล่องแม่น้ำโขงเข้าสู่ลาว
 • ทัวร์หลวงพระบาง : เที่ยวชมไฮไลท์หลวงพระบาง
 • ทัวร์หลวงพระบาง : แวะเมืองน่านก่อนเข้าลาว
 • ทัวร์หลวงพระบาง : ตักบาตรข้าวเหนียว
 • ทัวร์หลวงพระบาง : ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
 • ทัวร์หลวงพระบาง : เดินเล่นชิวๆที่หลวงพระบาง

เดินทาง 18-20 ธันวาคม 2561

ราคาทัวร์ 16,800 บาท

Read more

ทัวร์พม่า : แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-อินทร์แขวน-พุกาม-อินเล-มัณฑเลย์ 6 วัน บินFD

ทัวร์พม่า : แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-อินทร์แขวน-พุกาม-อินเล-มัณฑเลย์ 6 วัน บินFD

พม่า-วันพ่อ พม่า-วันพ่อ
 • ทัวร์พม่า-วันพ่อ: บินตรงสู่ย่างกุ้งออกทางมัณฑเลย์
 • ทัวร์พม่า-วันพ่อ: ไหว้พระธาตุอินทร์แขวน
 • ทัวร์พม่า-วันพ่อ: สักการะเจดีย์ชเวดากอง
 • ทัวร์พม่า-วันพ่อ: พักผ่อนสบายๆที่อินเล
 • ทัวร์พม่า-วันพ่อ: ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
 • ทัวร์พม่า-วันพ่อ: อาหารพิเศษกุ้งเผา

เดินทาง : 6-11 ธันวาคม 2561

ราคาทัวร์  39,900 บาท

Read more