ทัวร์เดือนสิงหาคม2563

ทัวร์เวียดนามนาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ 6 วัน FD

ทัวร์ เวียดนามนาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ 6 วัน FD

 

  • ทัวร์ เวียดนามนาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : เจาะลึกหมู่กางจ๋าย เที่ยวเต็มพิกัด
  • ทัวร์ เวียดนามนาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : ชิมอาหารพื้นเมืองรสเลิศ
  • ทัวร์ เวียดนามนาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : ชมชาขั้นบันได
  • ทัวร์ เวียดนามนาขั้นบันได ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : ล่องเรือเมืองฟู๋ทอ
  • ทัวร์ เวียดนามนาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : ชมนาขั้นบันไดที่กำลังแตกยอดอ่อนเต็มพื้นที่
  • ทัวร์ เวียดนามนาขั้นบันได ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ : สัมผัสบรรยากาศชาวเผ่าพื้นเมือง

 

โปรแกรมทัวร์ เวียดนามนาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ

วันแรก           เวียดนามนาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ         ดอนเมือง – ฮานอย – เหงี๊ยะโหล – ตูเล๋    

วันที่สอง         เวียดนามนาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ         ตูเล๋ – หมู่กางจ๋าย

วันที่สาม         เวียดนามนาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ         หมู่กางจ๋าย

วันที่สี่             เวียดนามนาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ         หมู่กางจ๋าย – ฟู๋ทอ – ฮานอย       

วันที่ห้า           เวียดนามนาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ         ฮานอย – นิญบิญ

วันที่หก           เวียดนามนาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ         นิญบิญ – ฮานอย – ดอนเมือง

 

กำหนดการเดินทางทัวร์ เวียดนามนาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ

7 – 12  สิงหาคม 2563

ราคาทัวร์ 27,900 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ เวียดนามนาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ คลิ๊กที่นี่

 

เวียดนาม-นาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ เวียดนาม-นาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ
เวียดนาม-นาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ เวียดนาม-นาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ
เวียดนาม-นาขั้นบันได : ตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ เวียดนามนาขั้นบันไดตูเล๋-หมู่กางจ๋าย-ฟู๋ทอ-นิญบิญ