ทัวร์เดือนเมษายน2562

ทัวร์อิหร่าน : เตหะราน–อิสฟาฮาน–คาชาน 8 วัน บิน EK

ทัวร์อิหร่าน : เตหะราน–อิสฟาฮาน–คาชาน 8 วัน บิน EK

เตหะราน-อิสฟาฮาน-คาซาน เตหะราน-อิสฟาฮาน-คาซาน

อิหร่าน ศูนย์กลางของจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณ หนึ่งในจักรวรรดิที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุด แห่งหนึ่งของโลกในประวัติศาสตร์ มีอารยธรรมที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจในหลากหลายมุมมอง จนนักประวัติศาสตร์นิยมศึกษาและทำความเข้าใจกันอย่างมาก

บีเจอร์นีไลฟ์ จะนำท่านเดินทางย้อนเวลาสู่จักรวรรดิทึ่อดีตเคยรุ่งเรืองมากที่สุด สัมผัสอารยธรรมโบราณอันเก่าแก่ รุ่มรวยวัฒนธรรม ณ เตหะราน-อิสฟาฮาน-คาชาน ชม ความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรม โดดเด่นโดยการนำเอาศิลปะจากชนชาติต่าง ๆ เข้ามา และประยุกต์สร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว 

เดินทาง : 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 62

ราคาทัวร์ 78,500 บาท

Read more