ทัวร์เนปาล : มงกุฎเพชรแห่งหิมาลัย 6 วัน บิน TG

ทัวร์เนปาล : มงกุฎเพชรแห่งหิมาลัย 6 วัน บิน TG

  • ทัวร์เนปาล : ชมวิวยามรุ่งอรุณที่ซารางก๊อต
  • ทัวร์เนปาล : ประทับใจกับยอดหางปลา "มัจฉาปุจเร"
  • ทัวร์เนปาล : บินภายในประเทศทั้งไป-กลับ ไม่ต้องเหนื่อยเดินทางไกล
  • ทัวร์เนปาล : ชมเมืองเก่าปาทันอันงดงามทรงเสน่ห์
  • ทัวร์เนปาล : พักผ่อนรีสอร์ทชมยอดเขาระดับโลกเรียงรายที่นากาก๊อต วิวนี้ไม่มีอะไรบดบัง
  • ทัวร์เนปาล : เยือนเมืองเก่าปัคตาปูร์ มรดกโลกทางวัฒนธรรม

เดินทาง : 10-16 ตุลาคม 2563

ราคาทัวร์  55,900 บาท

โปรแกรมการเดินทางทัวร์เนปาล

วันแรก    ทัวร์เนปาล                กรุงเทพณ-กาฐมัณฑุ-เจดีย์พุทธนาถ

วันที่สอง    ทัวร์เนปาล              กาฐมัณฑุ-(บิน)โภคารา-ล่องเรือทะเลสาบเพวา

วันที่สาม    ทัวร์เนปาล               โภคารา-วิวเช้าซารางก๊อต-ถ้ำกับปเตศวร-ช้อปปิ้ง

วันที่สี่    ทัวร์เนปาล                  โภคารา-(บิน)-กาฐมัณฑุ-เมืองปาทัน-วิวระดับเทพที่นากาก๊อต

วันที่ห้า    ทัวร์เนปาล               นากาก๊อต-ปัคตาปูร์-กาฐมัณฑุ-ช้อปปิ้งตลาดทาเมล

วันที่หก    ทัวร์เนปาล               กาฐมัณฑุ-กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทางทัวร์เนปาล

10-16 ตุลาคม 2563

ราคาทัวร์  55,900 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  8,500 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เนปาลคลิ๊กที่นี่

ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาล
ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาล
ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาล
ทัวร์เนปาล ทัวร์เนปาล