ทัวร์อินเดีย : อัครา ป้อม อัครา

ทัวร์อินเดีย : อัครา ป้อมอัครา

อัครา เป็นอดีตเมืองหลวงของอินเดียในสมัยก่อน อัครา เป็นนครที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนา(Yomuna) ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย อยู่ห่างไปทางทิศใต้ของกรุงนิวเดลี ประมาณ 200 กิโลเมตร อัครา มีประชากรประมาณ 1,686,976 คน ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐอุตตรประเทศ   

อัครา มีเรื่องราวที่กล่าวถึงในมหาภารตะอีกด้วย โดยระบุว่า อัครวนา ที่แปลว่า "นครชายป่า"  ในการสร้างเป็นเมืองนั้น ได้มีเรื่องเล่าขานว่าเกิดขึ้นในสมัยเจ้าเชื้อสายราชบุตรชื่อ “ราชปฎลสิงห์” (Raja Badal Singh) เมืองนี้เคยผ่านสมรภูมิครั้งใหญ่ๆ เมื่อราวหนึ่งพันปีก่อน มีการเปลี่ยนผู้ครองเมืองเป็นระยะ กษัตริย์องค์แรกที่ย้ายเมืองหลวงจากเดลีไปยัง อัครา ได้แก่ "สุลต่านสิกันดร โลที"  จากนั้นมาระหว่างปีค.ศ. 1540 ถึงค.ศ. 1556 เจ้าเชื้อสายอัฟกานิสถานได้เข้าปกครองเมืองแทนหลังจากนั้นจึงเข้าสู่ยุคอัน รุ่งเรือง นั่นคืออาณาจักร จักรวรรดิโมกุล   อันเป็นช่วงกำเนิดของโบราณสถานสำคัญในปัจจุบัน อาทิ ทัชมาฮาล, ป้อมอัครา (อัคระ), ฟาเตห์ปุร์ สิครี ซึ่งได้รับขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วย 

ป้อม อัครา

ป้อม อัครา เรียกอีกชื่อว่า ป้อมแดง สร้างโดยกษัตริญือัคบาร์มหาราช (Akbar) แห่งราชวงศ์โมกุล ซึ่งแท้จริงแล้วป้อม อัครา นั้นได้มีการก่อสร้างมาก่อนหน้านั้นตั้งแต่ช่วง ค.ศ.1000 และต่อมากษัตริย์อัคบาร์ ได้บูรณะเสียใหม่ในช่วงปี ค.ศ.1565   ทั้งนี้ได้มีการค้นพบหลักศิลาจารึกที่พบบริเวณประตูทางเข้า ป้อม อัครา ระบุว่าป้อมแห่งนี้ถูกสร้างก่อนปี ค.ศ.1000    ป้อม อัครา ทำจากหินทรายแดงอันเป็นหินทรายที่มีมากมายในพื้นที่เมือง อัครา เมื่อสร้างแล้วได้ยกระดับให้เป็นมหาราชวังในสมัยของพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน โดย ป้อม อัครา ได้ผสมผสานเข้ากับองค์ประกอบของหินอ่อนและตกแต่งแบบฝังพลอย ที่เรียกว่า "ปิเอตรา ดูร่า" (pietra dura) อาคารหลักๆภายในป้อมอัคระ ได้แก่ มัสยิดไข่มุก (Moti Masjid) ท้องพระโรง (D?w?n-e-'?m and D?w?n-e-Kh?s) พระราชวังพระเจ้าชะฮันคีร์ (Jahangir Palace) ตำหนักมูซัมมัน เบิร์จ (Musamman Burj) เป็นต้น

โครงสร้างภายนอกเป็นป้อมปราการอัน หนาแน่นทำหน้าที่ปิดบังความงามดุจสวรรค์ที่อยู่ภายใน ป้อม อัครา โดยรอบนั้นถูกสร้างในรูปเสี้ยวพระจันทร์ และแบนเรียบขึ้นทางฝั่งทิศตะวันออกซึ่งเป็นกำแพงตรงและยาวขนาบแม่น้ำ มีความยาวเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้นถึง 2.4 กิโลเมตร (1.5 ไมล์) และมีกำแพงขนาดใหญ่ซ้อนถึงสองชั้นแน่นหน้า มีคูเมืองขนาดความกว้าง 9 เมตร (30 ฟุต) และลึกถึง 10 เมตร (33 ฟุต) ล้อมรอบกำแพงชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งของป้อม อัครา

ป้อม อัครา ได้จัดว่าเป็นผลงานที่สำคัญที่แสดงถึงศิลปะแบบโมกุล อันเป็นแบบอย่างของศิลปะอินเดียตอนเหนือได้อย่างดี

เมืองอัครา ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยมุนาในรัฐอุตตรประเทศ(Uttar Pradesh) ทางตอนเหนือของอินเดีย ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 1.6 ล้านคน มีความเป็นมาอันยาวนาน ถึงขนาดที่เคยถูกกล่าวถึงในคัมภีร์มหาภารตะยุทธเมื่อ 1000 ปีก่อนคริสตกาล

เมืองอัครา ก่อตั้งโดย บาดาล ซิงห์(Badal Singh) ก่อตั้ง อัครา ขึ้นในปี ค.ศ.1475 และต่อมาเจ้าครองนครองค์ใหม่จากอัฟกานิสถานก็ได้ย้ายเมืองหลวงจากเดลีตอนเหนือเข้ามาอยู่ที่เมือง อัครา ในปี ค.ศ.1504

อัครา ผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มาอย่างมากมาย จนกระทั่งมาถึงยุคทองเมื่อราชวงศ์โมกุลขึ้นม่อำนาจปกครองอินเดีย ราชวงศ์โมกุลมีราชสำนักอยู่ที่ สองเมืองสำคัญคือ เดลี และ อัครา ในระยะแรกราชวงศ์โมกุลยังต้องมีการรบพุ่งกันกับผู้ต่อต้าน ทั้งการช่วงชิงอำนาจจากพวกมุสลิมด้วยกันเอง และการต่อต้านจากมหาราชาหรือเจ้าเมืองท้องถิ่นผู้ครองแคว้นต่างๆ หลังจากสิ้นสมัยของบาบูร์ บ้านเมืองมีแต่ความวุ่นวายในการแย่งชิงราชสมบัติ ราชโอรสของบาบูร์ชื่อ หุมายุน ถูก "เชอร์ชาห์" ชิงอำนาจ ทำให้เจ้าหุมายูนต้องลี้ภัยไปในเปอร์เซียประมาณ 15 ปี ก่อนที่จะกลับมาเยือนเดลีและยึดคืนได้ในที่สุด หลังจากนั้นโอรสของหุมายูนชื่อว่า อักบาร์ ก็ครองอินเดียต่อมาเพียงอายุ 13 ชันษา และนำความรุ่งโรจน์เกรียงไกรมาสู่อินเดียเป็นอย่างมาก และได้ก่อสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ นั่นก็คือ ป้อม อัครา นั่นเอง

ป้อม อัครา เป็นพระราชวังที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดีย ป้อมแห่งนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น Lal Qila, Fort Rouge และ Red Fort of Agra ใช้เป็นที่ประทับและที่บริหาราชการแผ่นดินของกษัตริย์โมกุลหลายพระองค์ และเป็นที่เก็บสมบัติมากมาย

พระเจ้าอักบาร์เป็นผู้บูรณะป้อม อัครา ให้มีความสวยงามขึ้นใหม่จากความเสื่อมโทรมในอดีต ได้ใช้หินทรายสีแดงจากบริเวณ ราชสถาน ประดับภายนอกการปฏิสังกรณ์ที่แทบจะสร้างใหม่กินเวลาถึง 8 ปี และใช้แรงงานประมาณ 1 ล้าน 4 แสนคน มาแล้วเสร็จในสมัยพระเจ้า ชาห์ จาฮาน (Shah Jahan) ผู้สร้างทัชมาฮาล ป้อม อัครา เป็นป้อมกึ่งพระราชวังที่มีพื้นที่ 94 เอเคอร์ รูปทรงครึ่งวงกลม มีกำแพงสูง 70 ฟุต มีประตูสี่ทิศ ประตูกิชส์รี เปิดสู่แม่น้ำยมุนา ประตูเดลี ที่ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดในบรรดาทวารทั้งสี่แห่ง เป็นประตูหลวงที่จักรพรรดิทรงใช้ แต่เนื่องจากในปัจจุบันกองทัพอินเดียยังใช้พื้นที่ทางตอนเหนือของป้อม อัครา อยู่จึงไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม แต่นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของ ป้อม อัครา ได้จากประตูอัมมาร์ซิงห์

ภายในบริเวณป้อม อัครา มีสิ่งก่อสร้างสำคัญมากมาย เช่น อังกูริ บากห์ , สวนองุ่น , ท้องพระโรงส่วนแรกที่ให้ประชาชนเข้าเฝ้า โดยที่ท้องพระโรงในป้อม อัครา นี้เคยมีบัลลังก์มยุรา (Peacock Throne) ซึ่งเคยมีโครตเพชรโคห์อินู ประดับไว้ที่บัลลังค์นี้ด้วย ซึ่งต่อมาอังกฤษเข้ายึดครองอินเดียและก็ได้ยึดเพรชล้ำค่านี้ไปเป็นของพระราชินิวิคตอเรียแห่งอังกฤษในที่สุด

ป้อม อัครา ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยากยูเนสโก้เมื่อปี 1985 เป็นหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ควรค่าแก่การไปเยี่ยมเยือนที่สุดแห่งหนึ่งของชมพูทวีป

นอกจากป้อม อัครา แล้ว ยังมีสถานที่สำคัญระดับโลกนั่นคือ ทัชมาฮาล ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมอีกด้วย

 

ภาพป้อม อัครา

อัครา

อัครา

อัครา

อัครา

 
ป้อม อัครา ป้อม อัครา ป้อม อัครา
อัครา

อัครา

อัครา

อัครา

 
ป้อม อัครา ป้อม อัครา ป้อม อัครา
อัครา

อัครา

อัครา

อัครา

 
อัครา ป้อมอัครา อัครา ป้อมอัครา