เที่ยวเวียดนาม/ลาว

ทัวร์เวียดนาม : เวียดนามกลาง -ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลส์ 5 วัน บิน FD

ทัวร์เวียดนาม: เวียดนามกลาง -ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลส์ 5 วัน บิน FD ไปเช้า-กลับเย็น

ทัวร์เวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนามกลาง

 

  • เวีดนามกลาง : เที่ยวเมืองเก่าฮอยอัน
  • เวีดนามกลาง : นั่งกระเช้าขึ้นเขาบานาฮิลส์
  • เวีดนามกลาง : พระราชวังไดโนย
  • เวีดนามกลาง : นั่งเรือกระด้ง
  • เวีดนามกลาง : เรือล่องแม่น้ำหอม
  • เวีดนามกลาง : ช็อปปิ้งของฝากพื้นเมือง

เดินทาง : 6-10 ธ.ค.2562

ราคาทัวร์ 27,900 บาท 


Read more