เที่ยวเวียดนาม/ลาว

ทัวร์ลาว : น่าน-ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลาว : น่าน-ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบาง
 • ทัวร์หลวงพระบาง : ล่องแม่น้ำโขงเข้าสู่ลาว
 • ทัวร์หลวงพระบาง : เที่ยวชมไฮไลท์หลวงพระบาง
 • ทัวร์หลวงพระบาง : แวะเมืองน่านก่อนเข้าลาว
 • ทัวร์หลวงพระบาง : ตักบาตรข้าวเหนียว
 • ทัวร์หลวงพระบาง : ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
 • ทัวร์หลวงพระบาง : เดินเล่นชิวๆที่หลวงพระบาง

เดินทาง 18-20 ธันวาคม 2561

ราคาทัวร์ 16,800 บาท

Read more

ทัวร์เวียดนาม : ฮานอย-ซาปา 5 วัน บินFD

ทัวร์เวียดนาม : ฮานอย-ซาปา 5 วัน บินFD

ฮานอย-ซาปา เที่ยวเวียดนาม
 • ฮานอย-ซาปา : เจาะลึกซาปา เที่ยวเต็มพิกัด
 • ฮานอย-ซาปา : พิชิตฟานซิปาน
 • ฮานอย-ซาปา : ชมด่านชายแดนจีน-เวียดนาม
 • ฮานอย-ซาปา : นั่งรถไฟตู้นอนสู่ซาปา
 • ฮานอย-ซาปา : ชมนาขั้นบันไดที่กำลังแตกยอดอ่อนเต็มพื้นที่
 • ฮานอย-ซาปา : สัมผัสบรรยากาศชาวเผ่าพื้นเมือง

เดินทาง : 11-15 สิงหาคม 2561 *ปิดกรุ๊ปแล้วจ้า*

ราคาทัวร์ 27,900 บาท

Read more