เที่ยวเลห์-ลาดักห์-ซานสการ์

เที่ยว เลห์ -ลาดักห์-ซานสการ์

เที่ยว เลห์-ลาดักห์-ซานสการ์

เลห์ เป็นชื่อของเมืองหลวงในแคว้นลาดักห์ ซึ่งตั้งอยู่ในดินเดียตอนเหนือในแนวเทือกเขาหิมาลัย มีความกว้างใหญ่ถึง 45,110 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนับว่าใหญ่เป็นอันดับสองของอินเดียลองมาจากรัฐกุจราช  เมือง เลห์ นั้นเมื่อเดินทางโดยรถยนต์จะต้องผ่านเส้นทางจากแคชเมียร์ หรือเส้นทางซาจู ชิสปา ช่องเขาโรตัง ที่อยู่บนแนวเทือกเขาหิมาลัย ความสูงโดยรวมของ เลห์ และเมืองต่างๆใกล้เคียงมีความสูงประมาณ 3,300-4,500 เมตรจากน้ำทะเล และมีภูเขาสู่ที่เป็นจุดเที่ยวชมสำหรับนักท่องเที่ยวประมาณ 4,500-5,000 เมตร ซึ่งนอกจาก เลห์ แล้วด้านหลังภูเขาอันสลับซับซ้อนก็ยังมีหมู่บ้านน้อยใหญ่อยู่กระจายกันไป ซึ่งหมู่บ้านเหล่านี้มีภูเขาสูงโอบล้อมยากที่จะเข้าถึง ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียได้ทำถนนหนทางให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วแต่ก็ยังต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลอยู่ดี เลห์ เป็นจุดแวะพักที่สำคัญในเส้นทางการค้าตามแนวลุ่มแม่น้ำสินธุระหว่างทิเบต ซึ่ง เลห์ จะต้องเดินทางไปทางทิศตะวันออกแคชเมียร์ และเมื่อเทียบกับทิเบตแล้วเลห์จะอยู่ทางทิศตะวันตกระหว่างอินเดียและจีน ในสมัยก่อน เลห์ จะเป็นทางผ่านที่มีสินค้าหลักเป็นเกลือเม็ด หรือผ้าขนสัตว์ เส้นด้าย

ด้านศาสนาและวัฒนธรรมของ เลห์ นั้น ได้รับอิทธิพลอย่างยิ่งมาจากทิเบตทั้งศาสนาพุทธทิเบตและสถาปัตยกรรมการก่อสร้างต่างๆ เพราะเป็นดินแดนบนเทือกเขาที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งจะเห็นได้จากพระราชวัง เลย์ ที่ก่อสร้างโดยกษัตริย์แห่งลาดักห์ เลห์ มีสถานที่เที่ยวชมที่สำคัญดังนี้

  • พระราชวัง เลห์ (Lah Palace) ซึ่งเป็นพระราชวัง ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกลางเมือง เลห์ ขนาดความสูง 9 ชั้น ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1630 มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรม ใกล้เคียงกับพระราชวังโปตาลาในทิเบต คือมีผนังเอียงเข้าหากันทุกด้าน
  • พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลซ (Stok Palace Museum – Stok Gompa)  ซึ่งอยู่ในพระราชวังสตอค ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเลห์ ไปทางทิศใต้ 15 ก.ม.  ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ เป็นของโบราณที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16  มีทั้งมงกุฎ อาวุธ เครื่องแต่งกาย และอัญมณีอันมีค่า เหรียญทองแดง อุปกรณ์ของใช้ที่เกี่ยวกับการสวดมนต์ภวนา และงานศิลปะชั้นสูงที่มีค่าต่าง ๆ ของราชวงศ์
  • วัดติกเซย์ (Thikse monastery) เป็นวัดของนิกายหมวดเหลืองอายุ 600-700 ปีใน เลห์ มีหลายสาขาในลาดัคห์ มีพระเมตไตรยใหญ่ พระพุทธรูปอนาคตตามความเชื่อของพุทธทิเบตที่ดูใหญ่โตสวยงามอยู่ที่นี่
  • วัดเฮมิส (Hemis gompa) เป็นวัดทิเบตนิกายหมวกแดงอายุ 450 ปีเป็นวัดที่ใหญ่และรวยที่สุดใน เลห์ ลาดัคห์ มีวัตถุโบราณที่เก็บรักษาไว้ได้ ถึงแม้ลาดัคห์จะผ่านสงครามมากเพราะวัดเฮมิสอยู่ในหุบเขาลึกลับในทำเลที่ยากจะหาเจอในอดีต จึงสามารถรักษาวัตถุโบราณและวัดก็ไม่ได้ถูกทำลาย ยังคงความสวยงามเช่นปัจจุบัน ที่ เลห์ นี้จะมีงานฉลองเต้นรำหน้ากากที่ใหญ่สุดเป็นประจำทุกปี
  • พระราชวังเชย์ (Shey Palace)  ซึ่งเดิมชื่อ เชรน ภาษาลาดัคห์แปลว่ากระจก เนื่องจากกษัตริย์ผู้สร้างได้ขุดสระน้ำกว้างไว้หน้าวังเพื่อต้องการให้สะท้อนพระราชวังลงสู่พื้นน้ำ พระราชวังเชย์เป็นพระราชวังที่เก่าแก่สุดของ เลห์ -ลาดัคห์สร้างโดยกษัตริย์องค์แรกของลาดัคห์ ในศตวรรษที่ 10-11 ปัจจุบันไม่มีคนอยู่อาศัยแล้ว


เมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน เลห์ และแคว้นลาดักห์

หุบเขานูบรา ( NubraValley ) ระยะทาง ห่างจากเมือง เลห์ ประมาณ 125 กิโลเมตร ระหว่างจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาคาราโครัมที่โอบล้อม ประดุจดังจะเก็บความลับสำคัญของลาดัคห์เอาไว้รอผู้คนมาค้นหา โดยเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปหุบเขานูบรา จะต้องผ่านช่องเขาคารตุงลาอันเป็นถนนหลวงบนที่สูงของอินเดีย เรียกว่าคาตุงลาพาส Khardung la Pass ซึ่งเป็นช่องเขาที่เป็นเส้นทางรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลก(5,380 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล) ทิวทัศน์แถบนี้เหมือนขับอยู่บนยอดเขาตลอดเพราะจะมองเห็นยอดเขาอื่นๆตามเส้นทางที่ผ่าน หุบเขานูบรา หมายถึง หุบเขาแห่งดอกไม้ เป็นแหล่งปลูก Apricot ผลไม้หลากหลายของ เลห์

ทะเลสาบพันกอง (Pangong Lake) ระยะทางประมาณ 160 กม.ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่ในระดับความสูงที่สูงที่สุดในโลก มีระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 4,500 เมตร และถูกครอบครองโดย 2 ประเทศ โดยร้อยละ 25 เป็นของประเทศอินเดีย และร้อยละ 75 เป็นดินแดนของประเทศจีน ขับรถเลาะเลียบแม่น้ำอินดุสเข้าสู่ เลห์ ผ่านหมู่บ้านเช่มเดย์และซัคตีที่เรียงรายตามลำน้ำในหุบเขาเบื้องล่างเขียวขจีด้วยทุ่งนาขั้นบันไดอันสวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขาดินเหลืองที่ไม่มีต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวช่างเป็นภาพที่ตัดกันน่าดูทีเดียวเชียว เส้นทางจะผ่านหุบเขาอันเขียวขจีไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ผ่านหมู่บ้านซัคตี และไต่สูงขึ้น สู่เส้นทางหลวงสูงอันดับสองของโลก(5,360 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล) ทุก 1 กม.เส้นทางจะสูงขึ้น 1 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จนกระทั่งถนนขึ้นมาเท่ากับยอดเขา เมื่อมองย้อนไปจะเห็นเส้นทางมีลักษณะซิกแซกไปมาอย่างชัดเจน เนื่องจากภูเขาไม่มีต้นไม้สักต้นที่บดบังถนนที่คดเคี้ยวนี้ ชมแม่น้ำทรายหลากสีและน้ำตกทรายจนถึงทะเลสาบแปงกองสีเทอร์คอยซ์สวยงามเป็นระยะทางยาวจรดพรมแดนจีน ทะเลสาบพันกองเป็นเหมืองเพชรเม็ดงามของ เลห์ ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาน้ำตกทรายสีทองที่แต่งแต้มทะเลสาบให้มีหาดทรายขาวละเอียดรอบทะเลสาบเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามกับท้องฟ้าสีครามเข้ม หาดทราย สายลมแสงแดด

ซันสการ์ หรือ เมืองปาดัม Padum ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรซันสการ์ ปาดัมอยู่สูง 3,505 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ปัจจุบันเป็นเมืองที่สำคัญของเขตนี้ และเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมซันสการ์ โดยมีวัดพุทธทิเบตต่างๆให้เข้าชมมากมาย เช่น วัดสตาร์ริโม่ Starrimo วัดหินโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำในเขตเมืองเก่า มี หมู่บ้านเก่าแก่ปิบิติ้ง Village of Pibiting และวัดเก่าแก่บนยอดเขา ทีจะทำให้เพลิดเพลินกับวิว ทิวทัศน์ และอากาศที่เย็นสบายบนที่สูงที่หลายๆคนไฝ่ฝันถึงที่จะได้เยือนสักครั้งหากร่างกายไม่อ่อนแอหรือแพ้ความสูงจนเกินไป

 

ชมรูปภาพท่องเที่ยว เลห์ ลาดักห์ ซานสการ์คลิ๊กที่นี่
 

เลห์ ลาดักห์

เลห์ ลาดักห์

เลห์ เลห์

เลห์ เลห์

เลห์ เลห์ เลห์ เลห์
ซานสการ์ เลห์ ลาดักห์

ซานสการ์ เลห์ ลาดักห์

เลห์ เลห์ เลห์

เลห์ เลห์ เลห์

เลห์ เลห์ เลห์ เลห์
เลห์ ลาดักห์

เลห์ ลาดักห์

เลห์ ลาดักห์

เลห์ ลาดักห์

เลห์ เลห์ เลห์ เลห์

 

เลห์ ลาดักห์

เลห์ ลาดักห์

เลห์ ลาดักห์

เลห์ ลาดักห์

เลห์ เลห์ เลห์ เลห์
มะนาลี เลห์

มะนาลี เลห์

ซานสการ์ เลห์ ลาดักห์

ซานสการ์ เลห์ ลาดักห์

เลห์ เลห์ เลห์ เลห์
เลห์ ทิเบตน้อย

เลห์ ทิเบตน้อย

เลห์ ลาดักห์ วัฒนธรรม เลห์

เลห์ ลาดักห์ วัฒนธรรม เลห์

เลห์ เลห์ เลห์ เลห์

 

Related posts