เที่ยวจอร์เจีย : แกรนด์จอร์เจีย 11 วัน บิน TK

 

ทัวร์จอร์เจีย : แกรนด์จอร์เจีย 11 วัน บิน TK

 

แกรนด์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย

ทัวร์ แกรนด์จอร์เจีย ประเทศที่มีธรรมชาติแบบยุโรปบนแนวเทือกเขาคอเคซัส นับเป็นประเทศที่สวยที่สุดในดินแดนแถบนี้ ผู้คนมีความเป็นยุโรปในตาแขกที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาวจอร์เจียน การที่ประเทศจอร์เจียจะถูกปกครองมาแล้วโดยชาติอื่นมาหลายยุคหลายสมัยจึงทำให้ประเทศจอร์เจียเป็นดินแดนที่มีเสน่ห์ทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เส้นทางท่องเที่ยว แกรนด์จอร์เจีย นำท่านเที่ยวไปตั้งแต่ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกของประเทศ และไฮไลท์ที่สำคัญคือนำท่านเที่ยวชมเมืองเมสเตียและเมืองอุชกูรี่อันเป็นมรดกโลกที่ทรงเสน่ห์หาชมได้ยาก เป็นเมืองเล็ก  อยู่ท่ามกลางหุบเขาหิมะสวยงามชื่อว่า "ภูมิภาคสเวเนตี้ตอนบน" ที่เป็นเหมือนไข่มุกแห่งคอเคซัสเลยทีเดียว

 

เดินทาง : 2 – 12 มิ.ย. 2563

ราคาทัวร์ 72,500 บาท 


โปรแกรมการเดินทาง แกรนด์จอร์เจีย

วันแรก        แกรนด์จอร์เจีย        กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สอง      แกรนด์จอร์เจีย        อิสตันบูล-ทบิลิซี่-วิหารพระตรีเอกานุภาพ-ป้อมนริกาล่า

วันที่สาม      แกรนด์จอร์เจีย        ทบิลิซี่-มัทสเคต้า-คาซเบกิ-กูดาอูรี่

วันที่สี่         แกรนด์จอร์เจีย         กูดาอูรี่-อุปลิสซิเคห์-บอร์โยมี่-อะเคาซิเคห์

วันที่ห้า       แกรนด์จอร์เจีย         อะเคาซิเคห์-วาดเซีย-อะเคาซิเคห์

วันที่หก       แกรนด์จอร์เจีย        อะเคาซิเคห์-โบสถ์เกเลตี้-คูไทซี่

วันที่เจ็ด      แกรนด์จอร์เจีย        คูไทซี่-ซุกดีดี้-เมสเตีย

วันที่แปด     แกรนด์จอร์เจีย        เมสเตีย-หมู่บ้านมรดกโลกอุชกูรี่-เมสเตีย

วันที่เก้า      แกรนด์จอร์เจีย        เมสเตีย-ซุกดีดี้-บาทูมิ-จตุรัสปิอาซซ่า

วันที่สิบ       แกรนด์จอร์เจีย        บาทูมิ-ประติมากรรมอาลี&นีโน่-ป้อมโกนิโอ-อิสตันบูล

วันที่สิบเอ็ด  แกรนด์จอร์เจีย        กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทาง แกรนด์จอร์เจีย

2-12 มิ.ย.2563

ราคาทัวร์ 72,500 บาท  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท   

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ แกรนด์จอร์เจีย คลิ๊กที่นี่

แกรนด์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย
แกรนด์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย
แกรนด์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย
แกรนด์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย
แกรนด์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย
แกรนด์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย
แกรนด์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย
แกรนด์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย
แกรนด์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย
แกรนด์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย
แกรนด์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย
แกรนด์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย

 

Related posts