Archive for ธันวาคม 2016

ทัวร์ไซบีเรีย : ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล 6 วัน บิน S7

ทัวร์ไซบีเรีย : ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล 6 วัน บิน S7

ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : บินตรงสู่เมืองเอียร์คุตสค์ตั้งของทะเลสาบไบคาล
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : ช่วงที่ทะเลสาบไบคาลกลายเป็นน้ำแข็งหนาที่สุด
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : เล่นกิจกรรมลานหิมะอย่างสนุกสนาน
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : ขับรถ 4×4ตะลุยบนพื้นทะเลสาบน้ำแข็ง
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : ชมปรากฎการณ์เกร็ดน้ำแข็งยักษ์ที่เกิดจากแตกตัว
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : นั่งเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกบนผิวน้ำแข็ง
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : พักโรงแรม&รีสอร์ทอย่างดีมีระดับ
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : บริการอาหาร เครื่องดื่มทุกมื้อตลอดทริป

 

เดินทาง :   17-22 ก.พ.64 / 18-23 ก.พ.64 / 22-27ก.พ.64

ราคาทัวร์ :  69,500 บาท  


Read more