บาบูซาร์พาส-ปากีสถาน

บาบูซาร์พาส- ปากีสถาน - ปากีสถาน

บาบูซาร์พาส- ปากีสถาน

บาร์บูซาร์พาส เป็นทางหลวงบนที่สูงในระดับ 4,173 เมตรจากน้ำทะเลของประเทศ ปากีสถาน อยู่ห่างจากเทือกเขาคากันเพียง 150 กิโลเมตรไปทางตอนเหนือ ซึ่งบาร์บูซาร์พาสนั้นเป็นทางหลวงที่เชื่อมต่อจากเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน ไปสู่ทางภาตตะวันออก เพื่อเข้าสู่เมืองนาราน และจากเมืองนารานนี้สามารถเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองอับบอตตาบาท และเข้าสู่เมืองอิสลามาบาดอันเป็นเมืองหลวงของประเทศ ปากีสถาน ได้ต่อไป บาร์บูซาร์พาส นั้นเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เป็นทางผ่านเพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงสปริงที่จะมีดอกไม้บานสะพรั่งมากมายระหว่างสองข้างทางที่ผ่าน ในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม เมื่อเดินทางไต่ความสูงขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดของบาร์บูซาร์พาสแล้วจะเห็นเป็นหิมะปกคลุมแบบพาโนราม่าตลอดแนวเทือกเข้าที่ล้อมรอบทางหลวงแห่งนี้ และเมื่อเข้าสู่เดือนสิงหาคม บาร์บูซาร์พาส ของประเทศ ปากีสถาน แห่งนี้ ก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากหิมะได้ละลายหายไปแล้ว แต่เมื่อไต่ระดับลงมาเบื้องล่างจนวิ่งเข้าสู่เมืองนาราน เส้นทางสายนี้จะเป็นเหมือนสวนอีเดนที่เขียวชอุ่ม มีผืนหญ้าสีเขียวอ่อนแก่ไล่เป็นระลอกคลื่นสวยงามจับตายิ่งนัก

นารานวัลเลย๋-ปากีสถาน

สีเขียวของผืนหญ้าที่ดูละเอียดสวยงามราวกับผืนสักหลาด-ปากีสถาน

_MG_7821

นานารวัลเลย์-ปากีสถาน : แนวหิมะบางบนยอดเขาละลายเป็นสายน้ำระหว่างเทือกเขา

ปากีสถาน ปากีสถาน

นารานวัลเลย๋-ปากีสถาน

เทือกเขาบางลูกก็ช่างมีบรรยากาศเหมือนอยู่สวิสเซอร์แลนด์เลยทีเดียว

ปากีสถาน

ปากีสถาน

ปากีสถาน ปากีสถาน

 

ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวผ่านบาบุซาร์พาส- ปากีสถาน

กิลกิต-ชิลาส-บาร์บูซาร์พาส-นาราน-อับบอตตาบาด-อิสลามาบาด

ประเทศ ปากีสถาน นั้นมีพื้นที่เป็นภูเขาสูงมากมาย ดังนั้นจึงพบว่านอกจากเส้นทางสายคาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน อันโด่งดังแล้ว ยังมีสถานที่สำคัญระดับโลกมากมาย เช่น มียอด K2 ปากีสถาน ที่สูงอันดับสองของโลก แต่มีความโหดเขี้ยวกรำในการปีนเป็นอันดับหนึ่ง ปากีสถาน ยังมีเส้นทางหลวงสวยๆหลายเส้นทาง โดยเฉพาะทางหลวงบาบูซาร์ เส้นทางนี้รถต้องไต่ระดับซิกแซกขึ้นบนเขาอย่างรวดเร็ว เพื่อข้ามจากเมืองหนึ่งใน ปากีสถาน ไปยังอีกเมืองหนึ่ง ซึ่งต้องข้ามเขาสูงถึง 4,173 เมตรจากน้ำทะเล เมื่อขึ้นไปยังจุดสูงสุดของบาบูซาร์พาสแล้ว จะเห็นวิวภูเขาสวยงามแบบ 360 องศา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นแนวเทือกเขาคาราโครัมเป็นทางยาวไกลสุดตา ปากีสถาน จึงเป็นที่หมายตาของนักเดินทางที่จะได้ท่องเที่ยวไปในประเทศ ปากีสถาน ให้ได้หลายเส้นทาง เพราะ ปากีสถาน นั้นอุดมสมบูรณ์เรื่องท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายจริงๆ

ปากีสถาน ถึงแม้จะเป็นที่ได้ข่าวอยู่บ่อยๆถึงเรื่องการก่อการร้าย แต่ก็เป็นเพียงการกระจุกตัวกันอยู่ในแนวชายแดนตะวันตก ที่โดยทั่วไปแล้วไม่กระทบนักท่องเที่ยว ดังนั้นหากสนใจเที่ยวโดยผ่านเส้นทางบาบูซาร์พาส ปากีสถาน ก็สามารถเที่ยวได้อย่างสะดวก แต่อย่างไรก็ดีควรติดต่อบริษัททัวร์ในประเทศเพื่อเช็คเส้นทางก่อนเดินทาง เพราะบางครั้งมีการทำถนน หรือมีการคุมเข้มด้านการรักษาความปลอดภัยในแต่ละช่วงปีนั้นเอง

เส้นทางท่องเที่ยว ปากีสถาน ที่ใช้เส้นทางบาบูซาร์พาส นั้นสามารถเชื่อต่อจากเมืองชิลาส อันเป็นเมืองผ่านที่สำคัญสู่ตอนเหนือของ ปากีสถาน เดินทางตัดเข้าไปยังทางทิศตะวันตก แล้วจากนั้นจึงเข้าสู่เมืองนาราน อันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของ ปากีสถาน ที่คนทางตอนกลางและตอนใต้ของประเทศ ปากีสถาน มักจะเลือกมาเที่ยวกัน เพราะเมืองนารานนั้นมีภูเขาที่สวยงามแปลกตา เป็นภูเขายอดแหลมที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ปากีสถาน ในเส้นทางทิศตะวันออกจึงเป็นที่นิยมสำหรับตลาดภายในประเทศกันมาก แต่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มักจะผนวกเส้นทางนี้เข้าไปด้วยเพราะไหนๆก็เที่ยว ปากีสถาน แล้วก็ไปให้ครบทุกที่เท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่เพียงเมืองนารานแล้วยังสามารถเชื่อต่อเส้นทางบางเส้นทางไดัอีกนั่นคือ พาเตรียต้า ปากีสถาน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ ปากีสถาน ที่ใกล้เมืองอิสลามาบาดเข้ามาอีกหน่อย เมืองนี้ในฤดูสปริงของ ปากีสถาน จะยังคงเห็นยอดเขาหิมะสวยงาม มีรีสอร์ทให้พักอาศัย ถ้าเที่ยวช่วงกลางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม อากาศจะยังคงหนาวเย็นมาก และระหว่างทางอาจมีหิมะปกคลุมถนนด้วย

Babusar_pass_summerx200

ปากีสถาน

    

_MG_6393

ปากีสถาน

ปากีสถาน ปากีสถาน

_MG_6656

ปากีสถาน

_MG_6468

ปากีสถาน

ปากีสถาน ปากีสถาน
ปากีสถาน

ปากีสถาน

_MG_7262

ปากีสถาน

ปากีสถาน ปากีสถาน
ปากีสถาน

ปากีสถาน

ปากีสถาน

ปากีสถาน

ปากีสถาน ปากีสถาน
ปากีสถาน

ปากีสถาน

ปากีสถาน

ปากีสถาน

ปากีสถาน ปากีสถาน
ปากีสถาน

ปากีสถาน

ปากีสถาน

ปากีสถาน

ปากีสถาน ปากีสถาน

ปากีสถาน มีเส้นทางบาร์บูซาร์ ที่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เชื่อมต่อการท่องเที่ยว ปากีสถาน ให้กระจายไปตามที่ต่างๆและเพิ่มเสน่ห์มากมาย อย่างไรก็ดีให้นักท่องเที่ยวจารณาช่วงเวลาเดินทางในเส้นทางนี้ให้ดีเพราะไม่ใช่ว่าจะสามารถเที่ยวได้ทั้งปี ปากีสถาน เส้นทางบาร์บูซาร์พาสนั้นถ้าจะเชื่อมต่อจากกิลกิต เข้าไปยังเมืองนาราน จะต้องผ่านบาร์บูซาร์พาส ซึ่งเป็นเส้นทางขับรถขึ้นภูเขาสูงในลักษณะที่ไต่ภูเขา ดังนั้น เที่ยว ปากีสถาน เส้นทางนี้จะต้องผ่านพ้นช่วงฤดูหนาวไปแล้วอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากหิมะในเส้นทางนี้จะหนามาก และถนนลาดชันเป็นอย่างมาก ช่วงเวลาเมษายน บาร์บูซาร์พาส ปากีสถาน  จะยังคงเป็นหิมะปกคลุมหนา รถทุกชนิดไม่สามารถขับผ่านได้เลย เมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคม จะเริ่มหิมะละลายแต่ระหว่างทางยังคงมีทั้งหิมะและลดจำนวนลงไม่มากนัก และเมื่อเข้าสู่เดือนมิถุนายนบาร์บูซาร์พาสจึงจะเริ่มเป็นเส้นทางให้รถผ่านได้แต่ก็ยากเย็นเต็มทนเนื่องมาจากถนนแฉะลื่นเกิดดินโคลนเพราะสาเหตุมาจากหิมะละลาย เที่ยว ปากีสถาน เส้นทางนี้หากใครโฆษณาว่าเมษายน สงกรานต์ก็ไปได้นั้น ก็ให้พิจารณาประสบการณ์ของบริษัทนั้นได้เลยว่าคงไม่เคยไปเส้นทางนี้มาก่อนเพราะไม่รู้จริงในพื้นที่ ท่านจะเริ่มเที่ยว ปากีสถาน ได้วิวสวยๆของเส้นทางนี้เมื่อเข้าสู่มิถุนายนแล้วเป็นส่วนใหญ่ และเที่ยวแบบรถวิ่งฉิวไหลลื่นสบายๆก็เมื่อพื้นถนนมีความแห้งดีช่วงกรกฎาคมเป็นต้นไป แต่ว่าวิวทิวทัศน์ก็จะไม่ได้เห็นแนวหิมะบนภูเขาสูงแล้วด้วยเช่นกัน

ปากีสถาน ยังมีจุดท่องเที่ยวอีกมากมายที่สวยงามน่าสนใจ โดยเฉพาะ เมืองนาราน ปากีสถาน นั้นเป็นเมืองตากอากาศท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ไม่น้อย ชาว ปากีสถาน เองยังนิยมเดินทางมาเที่ยวที่เมืองนี้เพราะอยู่ไม่ไกลจากอิสลามาบาดมากนัก เมืองนารานจะมีภูมิทัศน์ของภูเขาเป็นลูกสลับซับซ้อน และมีแม่น้ำสายเล็กๆไหลผ่านทำให้ ปากีสถาน กลายเป็นนิวซีแลนด์ได้ในพริบตาในเส้นทางนี้ ประกอบกับในช่วงสปริงจะมีชาวบ้านเดินเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะตามไหล่เขาต่างๆ ทำให้ ปากีสถาน เพิ่มเสน่ห์เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ที่เมืองนารานยังมีโรงแรมที่พักมากมายรอบรับนักท่องเที่ยว บางแห่งทางบีเจอร์นีไลฟ์ได้ไปใช้บริการแล้วรู้สึกประทับใจ เป็นโรงแรมสามดาวเล็กๆ แต่เจ้าของกิจการเป็นหนุ่ม ปากีสถาน ผู้ที่มีความใส่ใจไม่น้อยเรื่องการดูแลลูกค้า ที่สำคัญให้ความสนใจในอาหารไทยเป็นพิเศษมีความนิยมชมชอบที่จะทำเมนูแบบไทยๆขอให้บริษัทฯหรือลูกค้าแนะนำสักเล็กน้อย เพียงไม่นานมื้ออาหารก็จะมีไก่ผัดขิง หรือ ต้มยำไก่ให้ได้รับประทานกัน

 

Related posts