ทัวร์อินเดีย : มุมไบ - ถ้ำอาจันต้า -ถ้ำเอโรล่า 5 วัน

ทัวร์อินเดีย : มุมไบ - ถ้ำอาจันต้า -ถ้ำเอโรล่า 5 วัน

India_0520

ถ้ำเอโรล่า

India_0298

ถ้ำอาจันต้า

เที่ยวชมผลงานยิ่งใหญ่ระดับโลกของอินเดีย ตื่นตะลึงไปกับ ถ้ำอาจันต้า ภูเขาที่ขุดด้วยมือจนกลายเป็น ถ้ำอาจันต้า แห่งพุทธศาสนา ฮินดู และเชน ที่ผลัดเปลี่ยนกันแสดงถึงความศรัทธาที่มีต่อศาสนาในแต่ละยุคสมัย ถ้ำอาจันต้า มีผลงานทางพุทธศิลป์อยุ่ภายในถ้ำที่น่าทึ่ง ชม ถ้ำอาจันต้า ถ้ำเอโรล่า ที่แกะสลักเสลาผาหินให้กลายเป็นผลงานสุดยอดของโลก เดินทางสู่มุมไบล่องเรือเข้าชมเกาะช้าง (Elephanta Island) ชมผลงานแกะสลักที่ยิ่งใหญ่เลื่องชื่อของมุมไบ เข้าชมพิพิธภัณฑ์มุมไบ ศึกษาความเป็นอินเดียและการพัฒนาเมืองให้กลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญจนกระทั่ง ปัจจุบันนี้

ดินทาง :  12-16 มกราคม 2562

ราคาทัวร์  46,900 บาท 

โปรแกรมการเดินทาง ถ้ำอาจันต้า

วันแรก   ถ้ำอาจันต้า-ถ้ำเอโรล่า          กรุงเทพฯ-บอมเบย์-ถ้ำเอเลเฟนต้า-สถานีรถไฟฉัตรปติศิวาชี

วันที่สอง ถ้ำอาจันต้า-ถ้ำเอโรล่า          มุมไบ(บิน)-ออรังกาบาด-ถ้ำอาจันต้า

วันที่สาม ถ้ำอาจันต้า-ถ้ำเอโรล่า         ถ้ำเอโรล่า-ทัชมาฮาลจำลอง-ถ้ำออรังกาบาด

วันที่สี่    ถ้ำอาจันต้า-ถ้ำเอโรล่า         ออรังกาบาด-เดาลาตาบาด-สุสานออรังเซฟ-(บิน)มุมไบ

วันที่ห้า  ถ้ำอาจันต้า-ถ้ำเอโรล่า         มุมไบ-กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทาง ถ้ำอาจันต้า

 

12-16 มกราคม 2562

ราคาทัวร์  46,900 บาท 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ถ้ำอาจันต้า-ออโรล่าคลิ๊กที่นี่

ถ้ำอาจันต้า ถ้ำอาจันต้าถ้ำอาจันต้า

 
India_0181

ถ้ำอาจันต้า

   
ถ้ำอาจันต้า

ถ้ำอาจันต้า

ถ้ำอาจันต้า ถ้ำอาจันต้า
India_0298

ถ้ำอาจันต้า

India_0520

ถ้ำอาจันต้า

ถ้ำอาจันต้า ถ้ำอาจันต้า
India_0517x400

ถ้ำอาจันต้า

India_0540

ถ้ำอาจันต้า

ถ้ำอาจันต้า ถ้ำอาจันต้า

 

Related posts