เขื่อน ตู่เจียงเอี้ยน เสฉวน

ตู่เจียงเอี้ยน (DUJINGYAN)

เมืองเสฉวนเป็นเมืองหนึ่งในพื้นที่ที่ใช้ทุนเพื่อเก็บดอกผลมากที่สุดในภาคตะวันตก ของประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันดีในด้านการเกษตรกรรมและทางด้านหัตกรรม เป็นสถานที่ที่ยังคงมีสมญานามว่าจังหวังแห่งสรวงสวรรค์ การมาที่เสฉวนนักท่องเที่ยวไม่ควรที่จะพลาดชมเขื่อน ตู่เจียงเอี้ยน และโครงการชลประทาน ตู่เจียงเอี้ยน อันมหึมาที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่แผ่นดิน เขื่อน ตู่เจียงเอี้ยน เป็นวิศวกรรมอันน่าพิศวง ตั้งอยู่ใกล้มณฑลกวานเซียนประมาณ 40 กม. ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเฉินตูสร้างในปี 250 ก่อนคริสต์ศักราชในสมัยจักรพรรดิเจาเซียนแห่งซิน 

ประวัติศาสตร์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และ ฤดูใบไม้ร่วง จักรพรรดิเว่ยของซิน (WEI OF QIN) ได้แต่งตั้งลี่ปิงให้เป็นผู้ปกครองในเขตการปกครองนั้น ลี่ปิงและบุตรชายได้สังเกตว่ามีการเกิดน้ำท่วมและจะเกิดภาวะแห้งแล้งเข้าครอบคลุมที่ราบเฉินตูหลังจากสืบสวนตรวจสอบแล้ว พวกเขาก็พบว่าส่วนตอนบนของแม่น้ำฉางเจี๊ยง(แม่น้ำหยางจือ) ใกล้มณฑลกวางเซียนได้กวาดเอาจำนวนตะกอนมหาศาลมาไว้อยู่ที่ก้นแม่น้ำที่อยู่ต่ำกว่า ด้วยเหตุนี้การเกิดน้ำท่วมจึงเกิดขึ้นบ่อยในที่ราบระหว่างที่อยู่ในฤดูฝน ยังไม่หมด เมื่อระดับน้ำท่วมได้ลดลงในหลายส่วนของที่ดินยังคงความแห้งแล้งต่อไปอีกหลายเดือน

ดังนั้นด้วยความร่วมมือของนักวิศวกรหลายคน ลี่ปิงและบุตรชาย จึงได้ประกาศที่จะทำโครงการชลประทานขนาดใหญ่ขึ้นตอนแรกพวกเขาได้สร้างทำนบเป็นรูปพัดเรียกว่าปากปลา  ในตอนกลางของแม่น้ำมินเจี้ยงใกล้กับมณฑลกวานเซียน ทำนบได้แบ่งแม่น้ำมินเจี้ยงเป็นทางไหลของน้ำด้านในกับด้านนอก ตรงทางแยกอันหนึ่งได้ถูกเรียกว่าปากเหยือกมณีรัตน์(MOUTH OF PRECIOUS JAR) ซึ่งไหลสู่ที่ราบลุ่มเฉินตู เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีน้ำอย่างเพียงพอไหลผ่านปากเหยือกมณีรัตน์เพื่อการชลประทาน ทำนบอีกอันคือทำนบเฟยซาเอี้ยน(FEISHA YAN WEIR) จึงได้ถูกสร้างต่อกัน ในฤดูฝนมีบ่อยครั้งที่น้ำขึ้นสูงเหนือปากเหยือกมณีรัตน์ น้ำที่ท่วมล้นออกมาจะไหลมาแทนที่ในตำแหน่งของเฟยซาเอี้ยนสู่ทางน้ำไหลด้านนอก

ที่บริเวณวัดฟุหลงมีหอคอยเพื่อดูเขื่อน ตู่เจียงเอี้ยน ได้อย่างเต็มตา หากเดินต่อไปยังทางเหนือของวัดฟุหลงถึงพลับพลากวนหลันด้านหลัง จะเป็นแนวตะกอนสูงซึ่งได้เกิดขึ้นตอนเกิดฤดูน้ำท่วม น้ำไหลป่าทะลักมาอยู่ที่ ตู่เจียงเอี้ยน และที่นี่ยังเป็นเขตชายแดนด้านตะวันตกของที่ราบลุ่มเฉินตู ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 730 เมตร เมืองเฉินตูอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 500 เมตร พื้นดินเป็น SLOPE ค่อนข้างชันในเส้นทางตอนบน และระดับในส่วนที่ต่ำกว่าจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการก่อสร้างโครงการชลประทาน ตู่เจียงเอี้ยน

ณ จุดนี้จะสามารถเห็นความสวยงามแห่งสถาปัตยกรรมของเขื่อนโบราณ ตู่เจียงเอี้ยน ได้เป็นอย่างดี ปากปลาเป็นตัวแบ่งแม่น้ำมินเจี้ยง ปากเหยือกมณีรัตน์จะเป็นตัวเช็คทางไหลของน้ำด้านใน และทำนบเฟยซาเดี้ยนจะเป็นตัวหันเหทางไหลของน้ำที่เกินออกมา  ลี่ปิงใช้เป็นตัวแบ่งแม่น้ำมินเจี้ยง และกำหนดให้ปากเหยือกมณีรัตน์เป็นตัวควบคุมทางเข้าของน้ำที่เขื่อน ตู่เจียงเอี้ยน

ในบริเวณเขื่อน ตู่เจียงเอี้ยน จะมีทำนบเฟยซาเอี้ยน มีสะพานโซ่อันหลัน เป็นสะพานที่ใช่ต่อกันของทางน้ำไหลด้านในกับด้านนอกของแม่น้ำมินเจี้ยง สะพานนี้ครั้งหนึ่งได้ถูกทำลายลงในตอนปลายของราชวงศ์หมิง(1627) การที่จะข้ามน้ำประชาชนต้องพึ่งพาอาศัยเรือในสมัยของชิง จักรพรรดินามเจียชิง(1796 1820)มีผัวเมียคู่หนึ่งเป็นคนขยันทำงานมากได้เสนอให้ใช้เงินที่ได้เก็บสะสมไว้มาสร้างสะพานขึ้นใหม่เป็นสะพานโซ่นี้ ตรงเขื่อน ตู่เจียงเอี้ยน เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่พวกเขาสะพานนี้จึงถูกเรียกว่าสะพานคู่ผัว-เมียด้วย

เมื่อข้ามสะพาน ผัวเมีย จนถึงวัด2กษัตริย์ วัดนี้ถูกสร้างไว้เป็นอนุสรณ์แก่ ลี่ปิงและบุตรชายของเขา พวกเขาได้รับเกียรติยกย่องในตำแหน่งกษัตริย์หลังราชวงศ์ซ้อง การก้าวเข้าสู่ห้องโถงใหญ่เราได้พบ ลี่ปิง กำลังพักผ่อนบนเก้าอี้หลวงของเขา กำลังจ้องอย่างพิจารณาไปที่ชิ้นผ้า ซึ่งเหมือนจะเจาะจงไปสู่แผนการของโครงการชลประทาน ตู่เจียงเอี้ยน เบื้องหลังคือรูปปั้นบุตรชายของลี่ปิงนามลี่เอ้อหลาง ในท่วงท่าม้วนแขนเสื้อและขากางเกงขึ้นกำลังถือจอบอยู่ในมือ เขาตั้งท่าอย่างสดใสเหมือนคนที่เตรียมพร้อมจะเปิดขุนเขาทำทางสู่เขื่อน ตู่เจียงเอี้ยน

บนกำแพงตรงข้ามกับห้องโถงหลัก คือภาพแผนที่แกะสลักของเขื่อน ตูเจียงเอี้ยน ที่จริงแล้วแผนที่นี้ได้ทำขึ้นในตอนปลายของราชวงศ์ซ้องและมีประวัติศาสตร์อยู่ในช่วงปี 70-80 คุณจางได้ชี้ไปที่รูปกากบาทของช่องแนวชลประทานและกล่าวว่า เครือข่ายต้นกำเนิดการส่งน้ำนี้ได้กระจายไปในพื้นที่กว่า3ล้านเอเคอร์ผลประโยชน์ได้ถึง16เขตปกครอง แต่ตอนนี้มันได้ขยายขึ้นเป็น26เขตการปกครองแล้วรวมพื้นที่ประมาณ8ล้านเอเคอร์

ตูเจียงเอี้ยน เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเสฉวน เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางจากเสฉวนไปเที่ยวทางตอนบนของเสฉวนก็มักจะผนวก ตูเจียงเอี้ยน เข้าไปในโปรแกรมท่องเที่ยวด้วย ตูเจียงเอี้ยน มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และนอกจากนี้ ตูเจียงเอี้ยน ยังมีทัศนียภาพที่สวยงาม เนื่องจากมีหอขนาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปเที่ยวชม เมื่อท่านเดินทางไปยัง ตูเจียงเอี้ยน แล้ว ไม่ว่าจะเป็นตัววัดใกล้เคียง หรือเมื่อเดินข้ามสะพาน ตูเจียงเอี้ยน ไปยังตัวเขื่อน ตูเจียงเอี้ยน  ท่านจะสามารถเห็นวิวภูมิประเทศของเมืองนี้ได้อย่างสวยงามน่าอัศจรรย์ จาก ตูเจียงเอี้ยน เดินทางเข้าไปยังเฉินตูเพียงไม่นาน ท่านก็สามารถผนวกการเที่ยว ตูเจียงเอี้ยน เข้ากับศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้านของเสฉวนเข้าไปได้อีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้หากท่านเที่ยวเส้นทางตอนล่างคือ เล่อซาน ง้อไบ้ ท่านก็สามารถตีวงเส้นทางเป็นวงกลมแวะไปยังเขื่อน ตูเจียงเอี้ยน แล้วค่อยกลับเข้าไปที่ตัวเมืองเฉินตูก็ได้