เที่ยว จอร์เจีย : แกรนด์ จอร์เจีย 11 วัน บิน TK

แกรนด์ จอร์เจีย 11 วัน บิน TK

จอร์เจีย จอร์เจีย

เที่ยว จอร์เจีย ประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย จอร์เจีย เป็นประเทศที่ได้รับความหลากหลายวัฒนธรรมมาแต่โบราณ ทั้งเปอร์เซีย ยุโรป รัสเซีย มองโกเลีย และอื่นๆอีกมากมาย ทำให้ จอร์เจีย มีเสน่ห์อย่างมาก เพราะประเทศนี้จะมีสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ในขณะที่ทัศนียภาพทั่วไปและธรรมชาติต่างๆสวยงามอุดมสมบูรณ์มาก จอร์เจีย จึงเป็นประเทศที่ชาวยุโรปต่างนิยมไปท่องเที่ยวช่วงวันหยุด และช่วงฤดูร้อน ในขณะที่คนเอเชียและคนไทยอย่างเราจะสนุกสนานไปกับการท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ของ จอร์เจีย ในช่วงปลายหนาว และ ท่านที่ชื่อนชอบดอกไม้จะไปในฤดูร้อน ไฮไลท์เด่นๆของ จอร์เจีย ที่ถือว่าไม่ไปไม่ได้คือ เมสเตีย และ อุชกูลี่ อยู่ทางทิศตะวันตกของ จอร์เจีย จะเป็นหมู่บ้านในหุบเขาที่สวยงามมาก และยังเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ มีการก่อสร้างรูปทรงไม่เหมือนใครหาดูได้ยาก ดังนั้นการเที่ยวจอร์เจีย ในแบบแกรนด์ จอร์เจีย จึงนับว่าคุ้มค่าน่าเดินทางอย่างยิ่ง

เดินทาง :  17-27 พ.ค.2562

ราคาทัวร์ 88,500 บาท

โปรแกรมการเดินทาง แกรนด์จอร์เจีย

วันแรก จอร์เจีย        กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วันที่สอง จอร์เจีย      อิสตันบูล-ทบิลิซี่-วิหารพระตรีเอกานุภาพ-ป้อมนริกาล่า

วันที่สาม จอร์เจีย     ทบิลิซี่-มัทสเคต้า-คาซเบกิ-กูดาอูรี่

วันที่สี่ จอร์เจีย        กูดาอูรี่-อุปลิสซิเคห์-บอร์โยมี่-อะเคาซิเคห์

วันที่ห้า จอร์เจีย        อะเคาซิเคห์-วาดเซีย-อะเคาซิเคห์

วันที่หก จอร์เจีย       อะเคาซิเคห์-โบสถ์เกเลตี้-คูไทซี่

วันที่เจ็ด จอร์เจีย      คูไทซี่-ซุกดีดี้-เมสเตีย

วันที่แปด จอร์เจีย     เมสเตีย-หมู่บ้านมรดกโลกอุชกูรี่-เมสเตีย

วันที่เก้า จอร์เจีย       เมสเตีย-ซุกดีดี้-บาทูมิ-จตุรัสปิอาซซ่า

วันที่สิบ จอร์เจีย       บาทูมิ-ประติมากรรมอาลี&นีโน่-ป้อมโกนิโอ-อิสตันบูล

วันที่สิบเอ็ด จอร์เจีย     กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทาง จอร์เจีย

17-27 พ.ค.2562

ราคาทัวร์ จอร์เจีย  88,500 บาท  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  12,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ จอร์เจีย คลิีกที่นี่

จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย

จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย

จอร์เจีย

จอร์เจีย

จอร์เจีย จอร์เจีย
จอร์เจีย
จอร์เจีย

จอร์เจีย

จอร์เจีย จอร์เจีย
  จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย
จอร์เจีย จอร์เจีย
จอร์เจีย จอร์เจีย
จอร์เจีย จอร์เจีย
จอร์เจีย

เที่ยวจอร์เจีย

จอร์เจีย
จอร์เจีย จอร์เจีย

 

Related posts