ทัวร์อินเดีย : ท่องแดนมหาราชา - ราชาสถาน 9 วัน

ทัวร์อินเดีย : ท่องแดนมหาราชา - ราชาสถาน 9 วัน

ทัวร์อินเดีย-ราชาสถาน ราชาสถาน

ทัวร์อินเดียเที่ยวเมืองมหาราชา ราชาสถาน แบบเจาะลึก เที่ยวเมืองสำคัญของราชาสถาน โชธปุร์(เมืองสีฟ้า), อุทัยปุร์ (เมืองแห่งทะเลสาบ), ชัยปุร์(เมืองสีชมพู)  สุดคุ้มราคาพิเศษ

เดินทาง :  16-24 มกราคม 2562

ราคาทัวร์ 57,500 บาาท

โปรแกรมการเดินทาง ราชาสถาน

วันแรก   ราชาสถาน              กรุงเทพฯ-มุมไบ-ชมสถานีรถไฟฉัตรปาตีชีวจี-บรรยากาศเมืองมุมไบ

วันที่สอง ราชาสถาน              มุมไบ-โชธปุร์(นครสีฟ้า)

วันที่สาม ราชาสถาน              โชธปุร์-ป้อมเมห์ราการ์ด- สวนมานดอร์  

วันที่สี่    ราชาสถาน              โชธปุร์-วัดเชนแห่งรานักปุร์-เทวาลัยจักรดิษมณเฑียร-อุทัยปุร์

วันที่ห้า   ราชาสถาน              ป้อมชิทอร์การ์ท-ทะเลสาบปิโจลา-เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง      

วันที่หก  ราชาสถาน              พระราชวังอุทัยปุร์-เทวาลัยจักรดิษมณเทียร-ชัยปุร์

วันที่เจ็ด ราชาสถาน              ชัยปุร์-พระราชวังแอมเบอร์-ซิตี้พาเลซ-พระราชวังสายลม

วันที่แปด ราชาสถาน             ชัยปุร์-เดลี-วิหารอัษราธรรม   

วันที่เก้า ราชาสถาน              กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทาง ราชาสถาน

16-24 มกราคม 2562

ราคาทัวร์ ราชาสถาน  57,500 บาท    พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  12,000 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ราชาสถานคลิ๊กที่นี่

 

ราชาสถาน

ราชาสถาน

ราชาสถาน

ราชาสถาน

ราชาสถาน ราชาสถาน
ราชาสถาน

ราชาสถาน

ราชาสถาน

ราชาสถาน เมืองสีฟ้า

ราชาสถาน ราชาสถาน
ราชาสถาน

ราชาสถาน

ราชาสถาน

ราชาสถาน

ราชาสถาน ราชาสถาน

 

 

 

 

 

Related posts