Archive for September 2015

ทัวร์ปากีสถาน : คาราโครัมไฮเวย์ Great Blossom 12 วัน บิน TG

ทัวร์ปากีสถาน : คาราโครัมไฮเวย์ Great Blossom 12 วัน บิน TG

เที่ยวเส้นทางสายคาราโครัมไฮเวย์ ประเทศปากีสถาน ด้วยโปรแกรมทัวร์ปากีสถานสุดคลาสสิค เข้าทางอิสลามาบาดลัดเลาะภูเขาสู่ทางตอนเหนือของประเทศปากีสถานเที่ยวชมด่านชายแดนคุนจีราฟที่ยังคงมีหิมะปกคลุม พักผ่อนสบายๆในแบบดอกไม้ฟูฟ่องในช่วงที่ Cherry Blossom & Applicot Blossom กำลังเบ่งบานอยู่ทั่วทั้งเมือง เห็นเป็นเมืองสีชมพูอ่อนสลับสีขาวน่าตื่นตาตื่นใจมาก เป็นช่วงความงามของเส้นทางสายคาราโครัมที่สุดพิเศษเพราะตรงกับช่วงวันหยุดสงกรานต์ของไทย ไม่ต้องไปเที่ยวชมซากุระไกลถึงญี่ปุ่น เพียงเที่ยวเส้นทางคาราโครัมในช่วงเมษายนก็ได้สัมผัสความงามที่หลากหลายเจะลึกธรรมชาติภูเขาหิมะที่โอบล้อมอยู่รอบตัว เป็นความหลากหลายที่ลงตัวมากๆ ที่ไม่ควรพลาด

คาราโครัม

คาราโครัม

คาราโครัมไฮเวย์-เมษายน

คาราโครัมไฮเวย์-เมษายน

  • คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน : นอนโรงแรม 4 ดาวถึง 5 คืน
  • คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน : ชมเมืองโบราณศิรกัปต์ และพิพิธภัณฑ์ตักศิลา
  • คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน : เที่ยวชมหมู่บ้านกูปิสที่แอปพริคอตบอสซอมเบ่งบานละลานตา
  • คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน : ล่องเรือชมทะเลสาบอัตตาบาด / นั่งรถลอดอุโมงค์อัตตาบาดขากลับ
  • คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน : พักบนยอดดุยเกอร์ ยอดเขาที่วิวสวยที่สุดในปากีสถาน
  • คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน : เหยียบปุยหิมะที่ชายแดนคุนจีราฟพาส
 

เดินทาง : 29มี.ค.-9เม.ย. 2562   ราคาทัวร์  69,900 บาท

5-16 เม.ย.2562   ราคาทัวร์  71,500 บาท

Read more