ทัวร์ปากีสถาน : คาราโครัมไฮเวย์ Great Blossom 12 วัน บิน TG

ทัวร์ปากีสถาน : คาราโครัมไฮเวย์ Great Blossom 12 วัน บิน TG

เที่ยวเส้นทางสายคาราโครัมไฮเวย์ ประเทศปากีสถาน ด้วยโปรแกรมทัวร์ปากีสถานสุดคลาสสิค เข้าทางอิสลามาบาดลัดเลาะภูเขาสู่ทางตอนเหนือของประเทศปากีสถานเที่ยวชมด่านชายแดนคุนจีราฟที่ยังคงมีหิมะปกคลุม พักผ่อนสบายๆในแบบดอกไม้ฟูฟ่องในช่วงที่ Cherry Blossom & Applicot Blossom กำลังเบ่งบานอยู่ทั่วทั้งเมือง เห็นเป็นเมืองสีชมพูอ่อนสลับสีขาวน่าตื่นตาตื่นใจมาก เป็นช่วงความงามของเส้นทางสายคาราโครัมที่สุดพิเศษเพราะตรงกับช่วงวันหยุดสงกรานต์ของไทย ไม่ต้องไปเที่ยวชมซากุระไกลถึงญี่ปุ่น เพียงเที่ยวเส้นทางคาราโครัมในช่วงเมษายนก็ได้สัมผัสความงามที่หลากหลายเจะลึกธรรมชาติภูเขาหิมะที่โอบล้อมอยู่รอบตัว เป็นความหลากหลายที่ลงตัวมากๆ ที่ไม่ควรพลาด

คาราโครัม

คาราโครัม

คาราโครัมไฮเวย์-เมษายน

คาราโครัมไฮเวย์-เมษายน

  • คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน : นอนโรงแรม 4 ดาวถึง 5 คืน
  • คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน : ชมเมืองโบราณศิรกัปต์ และพิพิธภัณฑ์ตักศิลา
  • คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน : เที่ยวชมหมู่บ้านกูปิสที่แอปพริคอตบอสซอมเบ่งบานละลานตา
  • คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน : ล่องเรือชมทะเลสาบอัตตาบาด / นั่งรถลอดอุโมงค์อัตตาบาดขากลับ
  • คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน : พักบนยอดดุยเกอร์ ยอดเขาที่วิวสวยที่สุดในปากีสถาน
  • คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน : เหยียบปุยหิมะที่ชายแดนคุนจีราฟพาส
 

เดินทาง : 29มี.ค.-9เม.ย. 2562   ราคาทัวร์  69,900 บาท

5-16 เม.ย.2562   ราคาทัวร์  71,500 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง คาราโครัมไฮเวย์

วันแรก  คาราโครัมไฮเวย์       กรุงเทพฯ-อิสลามาบาด

วันที่สอง  คาราโครัมไฮเวย์     อิสลามาบาด-ตักศิลา-เบชาม

วันที่สาม  คาราโครัมไฮเวย์     เบชาม-กิลกิต

วันที่สี่   คาราโครัมไฮเวย์       กิลกิต-กูปิสวิลเลจ-กิลกิต

วันที่ห้า คาราโครัมไฮเวย์        กิลกิต-ยอดเขาดุยเคอร์-ฮุนซา

วันที่หก  คาราโครัมไฮเวย์      ฮุนซา-ฺBaltit Fort-Altit Village-ฮุนซา

วันที่เจ็ด  คาราโครัมไฮเวย์      ฮุนซา-อัตตาบาดเลค-กราเซียร์พาสสุ-เมืองพาสสุ

วันที่แปด  คาราโครัมไฮเวย์      พาสสุ-คุนจีราฟ-พาสสุ

วันที่เก้า คาราโครัมไฮเวย์        พาสสุ-ชมเมืองกิลกิต

วันที่สิบ คาราโครัมไฮเวย์        กิลกิต-เบชาม

วันที่สิบเอ็ด  คาราโครัมไฮเวย์   เบชาม-ชมเมืองอิสลามาบาด-สนามบิน

วันที่สิบสอง  คาราโครัมไฮเวย์   (เช้า) กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทาง คาราโครัมไฮเวย์

29มี.ค.-9เม.ย. 2562   ราคาทัวร์  69,900 บาท

5-16 เม.ย.2562   ราคาทัวร์  71,500 บาท

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ปากีสถานคลิ๊กที่นี่

 

คาราโครัมไฮเวย์

คาราโครัมไฮเวย์

คาราโครัม

คาราโครัม

คาราโครัมไฮเวย์   คาราโครัมไฮเวย์  
คาราโครัม

คาราโครัม

คาราโครัมไฮเวย์-เมษายน

คาราโครัมไฮเวย์-เมษายน

คาราโครัมไฮเวย์   คาราโครัมไฮเวย์  
คาราโครัม

คาราโครัม

คาราโครัมไฮเวย์

คาราโครัมไฮเวย์

คาราโครัมไฮเวย์   คาราโครัมไฮเวย์  
 คาราโครัมไฮเวย์ _MG_7652x448
ห้องพักเมืองกิลกิต - คาราโครัมไฮเวย์ วิวห้องพักเมืองกิลกิต - คาราโครัมไฮเวย์
คาราโครัมไฮเวย์ _MG_7369x448
ห้องพักเมืองฮุนซา - คาราโครัมไฮเวย์ วิวห้องพักเมืองฮุนซา - คาราโครัมไฮเวย์
คาราโครัมไฮเวย์ คาราโครัมไฮเวย์
ห้องพักเมืองเล็กๆระหว่างทาง- คาราโครัมไฮเวย์ โรงเรมที่พักเมืองพาสสุ- คาราโครัมไฮเวย์
 _MG_7579x448 คาราโครัมไฮเวย์
ห้องพักฮุนซาอีเกอร์เนสต์ - คาราโครัมไฮเวย์ วิวห้องพักฮุนซาอีเกอร์เนสต์- คาราโครัมไฮเวย์

 

Related posts