เซอร์คัมไบคาล-ไฮไลท์ ทรานไซบีเรีย 8 วัน บิน Transiberia Airline

เซอร์คัมไบคาล-ไฮไลท์ทรานไซบีเรีย 8 วัน บิน Transiberia Airline

ทรานไซบีเรีย-เซอร์คัมไบคาล   DSCF5661

อีกหนึ่งที่เที่ยวน่าสนใจของรัสเซีย เป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ในไซบีเรียถือได้ว่าเป็นเหมือนโอเอซีสของไซบีเรียเลยทีเดียว ณ ที่แห่งนี้เป็นไฮไลท์ของเส้นทางรถไฟสายทรานไซบีเรียที่จะนำท่านเปิดประสบการณ์รถไฟสายทรานไบคาลที่ลัดเลาะทะเลสาบไบคาลเห็นวิวสวยงามน่าตื่นตามาก เป็นการเที่ยวรัสเซียในแบบที่แตกต่างจากทั่วไปมีทั้งเที่ยวชมธรรมชาติและวัฒนธรรม ถือเป็นการเปิดโลกรัสเซียในอีกมุมมองที่จะเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวของท่านให้สมบูรณ์

เดินทาง :   20-27กันยายน 2562

ราคาทัวร์ : 75,900 บาท  **กรุณาอัพเดทวันที่และราคาอีกครั้ง**

 

โปรแกรมการเดินทาง เซอร์คัมไบคาล ไฮไลท์ ทรานไซบีเรีย

วันแรก        ทรานไซบีเรีย เซอร์คัมไบคาล                 กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ

วันที่สอง      ทรานไซบีเรีย เซอร์คัมไบคาล                เอียร์คุสต์-โบสถ์และมหาวิหารในเอียร์คุสต์

วันที่สาม      ทรานไซบีเรีย เซอร์คัมไบคาล                เอียร์คุสต์-เกาะโอล์คฮอร์น

วันที่สี่          ทรานไซบีเรีย เซอร์คัมไบคาล               เกาะโอล์คฮอร์นเหนือ-แหลมโคบอยด์

วันที่ห้า        ทรานไซบีเรีย เซอร์คัมไบคาล                เกาะโอล์คฮอร์น-เอียร์คุสต์

วันที่หก        ทรานไซบีเรีย เซอร์คัมไบคาล                เอียร์คุสต์-ลิสต์วียันก้า-ล่องทะเลสาบไบคาล-เอียร์คุสต์

วันที่เจ็ด       ทรานไซบีเรีย เซอร์คัมไบคาล                เอียร์คุสต์-รถไฟสายเซอร์คัมไบคาล-ลิสต์วียันก้า

วันที่แปด      ทรานไซบีเรีย เซอร์คัมไบคาล                เอียร์คุสต์-กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทาง เซอร์คัมไบคาล ไฮไลท์ทรานไซบีเรีย

20-27ก.ย.62

ราคาทัวร์ : 75,900 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 16,500 บาท  *กรุณาอัพเดทวันที่และราคาอีกครั้ง**

 

 

 

 

DSCF5661  Circumbaikal - 016
เซอร์คัมไบคาล-ทรานไซบีเรีย เซอร์คัมไบคาล-ทรานไซบีเรีย
DSC04784 DSC04814
เซอร์คัมไบคาล-ทรานไซบีเรีย เซอร์คัมไบคาล-ทรานไซบีเรีย
ทรานไซบีเรีย-เซอร์คัมไบคาล ทรานไซบีเรีย-เซอร์คัมไบคาล
เซอร์คัมไบคาล-เกาะโอคฮอร์น เซอร์คัมไบคาล-โบสถ์คาซาน

 

Related posts