ทัวร์ไซบีเรีย : ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล 6 วัน บิน S7

ทัวร์ไซบีเรีย : ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล 6 วัน บิน S7

IKT-Winter_Baikal- 011 ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : บินตรงสู่เมืองเอียร์คุสต์ที่ตั้งของทะเลสาบไบคาล
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : ช่วงที่ทะเลสาบไบคาลกลายเป็นน้ำแข็งหนาที่สุด
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : เล่นกิจกรรมลานหิมะอย่างสนุกสนาน
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : ขับรถ 4x4ตะลุยบนพื้นทะเลสาบน้ำแข็ง
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : ชมปรากฎการณ์เกร็ดน้ำแข็งยักษ์ที่เกิดจากแตกตัว
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : นั่งเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกบนผิวน้ำแข็ง
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : พักโรงแรม&รีสอร์ทอย่างดีมีระดับ
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : บริการอาหาร เครื่องดื่มทุกมื้อตลอดทริป

เดินทาง : 16-21 ก.พ.2562 / 25ก.พ.- 2มี.ค.2562

ราคาทัวร์ :  68,900 บาท

โปรแกรมการเดินทาง  ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล

วันแรก  ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล            กรุงเทพฯ-เอียร์คุสต์

วันที่สอง  ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล          เอียร์คุสต์- พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน-เมืองลิสต์วิยันก้า

วันที่สาม  ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล          ลิสต์วิยันก้า-ทะเลสาบน้ำแข็งไบคาล-เกาะโอคฮอร์น

วันที่สี่  ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล              เกาะโอคฮอร์น-แหลมโคลบอย-โอคฮอร์นใต้

วันที่ห้า  ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล            เกาะโอคฮอร์น-หมู่บ้านอุซโอดา-เอียร์คุสต์

วันที่หก  ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล           เอียร์คุสต์-กรุงเทพฯ    

 

 

กำหนดการเดินทาง ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล     

16-21 ก.พ.2562 / 25ก.พ.- 2มี.ค.2562

ราคาทัวร์ : 68,900 บาท    พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาลคลิ๊กที่นี่

 

ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล IKT-Winter_Baikal- 011
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
ล่าแสงเหนือ IKT-Winter_Baikal- 010
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
IKT-Winter_Baikal- 012 IKT-Winter_Baikal- 013
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
ไบคาลน้ำแข็ง
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล

 

Related posts