ทัวร์ไซบีเรีย : ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล 6 วัน บิน S7

ทัวร์ไซบีเรีย : ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล 6 วัน บิน S7

ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : บินตรงสู่เมืองเอียร์คุตสค์ตั้งของทะเลสาบไบคาล
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : ช่วงที่ทะเลสาบไบคาลกลายเป็นน้ำแข็งหนาที่สุด
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : เล่นกิจกรรมลานหิมะอย่างสนุกสนาน
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : ขับรถ 4×4ตะลุยบนพื้นทะเลสาบน้ำแข็ง
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : ชมปรากฎการณ์เกร็ดน้ำแข็งยักษ์ที่เกิดจากแตกตัว
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : นั่งเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกบนผิวน้ำแข็ง
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : พักโรงแรม&รีสอร์ทอย่างดีมีระดับ
  • ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล : บริการอาหาร เครื่องดื่มทุกมื้อตลอดทริป

 

เดินทาง :   17-22 ก.พ.64 / 18-23 ก.พ.64 / 22-27ก.พ.64

ราคาทัวร์ :  69,500 บาท  


โปรแกรมการเดินทาง  ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล

วันแรก     ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล              กรุงเทพฯ-เอียร์คุตสค์

วันที่สอง   ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล              เอียร์คุตสค์- พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน-เมืองลิสต์วิยันก้า

วันที่สาม  ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล               ลิสต์วิยันก้า-ทะเลสาบน้ำแข็งไบคาล-เกาะโอคฮอร์น

วันที่สี่      ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล               เกาะโอคฮอร์น-แหลมโคบอย-โอคฮอร์นใต้

วันที่ห้า    ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล               เกาะโอคฮอร์น-หมู่บ้านอุซโอดา-เอียร์คุสต์

วันที่หก   ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล               เอียร์คุตสค์-กรุงเทพฯ    

 

กำหนดการเดินทาง ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล     

17-22 ก.พ.63 / 18-23 ก.พ.63 / 22-27ก.พ.63

ราคาทัวร์   69,500 บาท  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล

 

ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล
ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล ไซบีเรีย-น้ำแข็งไบคาล

 

Related posts