ทัวร์ยุโรป : เบสท์ออฟโปแลนด์ 9 วัน บิน QR

ทัวร์ยุโรป : เบสท์ออฟโปแลนด์ 9 วัน บิน QR

แกรนด์โปแลนด์ เบสท์ออฟโปแลนด์

 

  • โปแลนด์ : ชมเมืองเก่าวอร์ซอร์ / เมืองเก่าโตรุน / เมืองเก่าคราเคา
  • โปแลนด์ : แวะซื้ออำพันดีไซน์เก๋ๆในเมืองกดังส์ เมืองริมทะเลแสนน่ารัก
  • โปแลนด์ : ชมเหมืองเกลือสุดอลังการที่สุดในยุโรป ที่เห็นแล้วต้องอึ้งในความงามใต้พิภพแห่งวีลิซก้า
  • โปแลนด์ : ตื่นตาไปกับทิวเขาแบบพาโนราม่าที่เมืองซาโกปาเน่ โดยกระเช้ารางอย่างหรู

เดินทาง   27เม.ย.-5พ.ค.2562  

ราคาทัวร์   84,500.-

โปรแกรมการเดินทาง เบสท์ออฟโปแลนด์

วันแรก   เบสท์ออฟโปแลนด์           กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-โดฮา

วันที่สอง   เบสท์ออฟโปแลนด์         โดฮา-วอซอร์-มาลบอร์ก-กดังส์

วันที่สาม   เบสท์ออฟโปแลนด์         กดังส์-โตรุน-เมืองเก่าโตรุน-วุดส์

วันที่สี่    เบสท์ออฟโปแลนด์           วุดซ์-เชสโตโอวา-ซาโกปาเน่

วันที่ห้า    เบสท์ออฟโปแลนด์          ซาโกปาเน่-รถรางสู่ Mt.Gubalowka-ซาโกปาเน่

วันที่หก    เบสท์ออฟโปแลนด์          ซาโกปาเน่-คราเครา-ปราสาทวาเวล-เหมืองเกลือวีลิสก้า-คราเคา

วันที่เจ็ด    เบสท์ออฟโปแลนด์         คราเคา-ค่ายอสวีซึม-อารามคาวาเรีย-เซบซีเดาสก้า-คราเคา

วันที่แปด   เบสท์ออฟโปแลนด์        คราเคา-กรุงวอซอร์-เมืองเก่าวอซอร์-สนามบิน

วันที่เก้า    เบสท์ออฟโปแลนด์         โดฮา-กรุงเทพฯ

 

 

กำหนดการเดินทาง เบสท์ออฟโปแลนด์  

27เม.ย.-5พ.ค.2562   

ราคาทัวร์   84,500 บาท  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท

*กรุณาอัพเดทราคาอีกครั้ง

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เบสท์ออฟโปแลนด์คลิ๊กที่นี่

 

เบสท์ออฟโปแลนด์ เบสท์ออฟโปแลนด์
เบสท์ออฟโปแลนด์
เบสท์ออฟโปแลนด์ เบสท์ออฟโปแลนด์
แกรนด์โปแลนด์ เบสท์ออฟโปแลนด์
เบสท์ออฟโปแลนด์ เบสท์ออฟโปแลนด์