ทัวร์อินโดนีเซีย : บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม-ภูเขาไฟเมอราปี 7 วัน บิน GA

ทัวร์อินโดนีเซีย : บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม-ภูเขาไฟเมอราปี 7 วัน บิน GA

  บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม
  • นั่ง 4WD  ชมภูเขาไฟโบรโม
  • ชมมหาบุโรพุทโธ มรดกโลกอันยิ่งใหญ่ของอินโดนีเซีย
  • วิวงามๆที่ยอดเขาพีนาจากัน
  • รถไฟ Executive Class เข้าเมืองโซโล
  • ชมวิวภูเขาไฟเมอราปี
  • เที่ยวเมืองจาการ์ต้า

เดินทาง : 16-22 มิ.ย.2561 / 7-13 ก.ค.2561

ราคาทัวร์  44,900 บาท 

 

โปรแกรมการเดินทาง บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม

วันแรก    บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม              กรุงเทพฯ-สุราบายา

วันที่สอง    บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม            สุราบายา-โตสารี-โบรโม

วันที่สาม     บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม           วิวภูเขาไฟโบรโม่-เมืองมาลัง

วันที่สี่        บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม           เมืองมาลัง-รถไฟสู่เมืองโซโล-ย๊อกยาการ์ต้า

วันที่ห้า        บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม           บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟเมอราปี-ย๊อกย่า

วันที่หก       บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม          ย๊อกยาการ์ต้า-จาการ์ต้า-เมืองจำลองอินโดนีเซีย-จาร์การ์ต้า

วันที่เจ็ด      บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม           จาการ์ต้า-กรุงเทพฯ

 

กำหนดเดินทาง บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม

16-22 มิ.ย.2561 / 7-13 ก.ค.2561

ราคาทัวร์   44,900 บาท      พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม   8,500 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโมคลิ๊กที่นี่

 

   
บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม
บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม
บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม
บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม
บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม บุโรพุทโธ-ภูเขาไฟโบรโม