ทัวร์จีน : ภูเขาหลากสี-ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง 7 วัน บิน TG

ทัวร์จีน : ภูเขาหลากสี-ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง 7 วัน บิน TG

ภูเขาหลากสี ภูเขาหลากสี-นาขั้นบันไดหยวนหยาง
  • ทุ่งมัสตาร์ทโล่วผิง : ตระการตากับทุ่งมัสตาร์ทโอบล้อมภูเขากว้างไกลสุดตาที่โล่วผิง
  • เยือนน้ำตกเก้ามังกร : อลังการน้ำตกเก้ามังกรที่มีแนวน้ำตกเป็นม่านริมผากว้างใหญ่สวยงาม 
  • เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย : เที่ยวชมมเมืองโบราณ ชิมเต้าหู้แสนอร่อยจากฝีมือชาวบ้าน
  • ภูเขาหลากสี : ชมภูเขาหลากสีที่เมืองหงถู่ตี้

เดินทาง : 25ก.พ.- 3มี.ค.2562

ราคาทัวร์ 38,800 บาท

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก ภูเขาหลากสี         กรุงเทพฯ-คุนหมิง-ตงชวน

วันที่สอง ภูเขาหลากสี      ตงชวน-หงถู่ตี้- ภูเขาหลากสี-คุนหมิง

วันที่สาม ภูเขาหลากสี      คุนหมิง-โล่วผิง-น้ำตกเก้ามังกร-เมืองซื่อจง

วันที่สี่ ภูเขาหลากสี         ซื่อจง-ลู่ซี่-ถ้ำโบราณอาลู่-หยวนหยาง

วันที่ห้า ภูเขาหลากสี       ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ตั่วอี่ซู่ (Duo Yi Shu) – ป้าต้า-หมู่บ้านชาวฮาหนี่-พระอาทิตย์ตกที่ปากเสือ

วันที่หก ภูเขาหลากสี       หยวนหยาง-เจี้ยนสุ่ย-บ้านตระกูลจู-บ่อน้ำต้าป่านจิ่ง-เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย-คุนหมิง

วันที่เจ็ด ภูเขาหลากสี      คุนหมิง-กรุงเทพฯ

 

กำหนดเดินทาง ภูเขาหลากสี-นาขั้นบันได้หยวนหยาง

25ก.พ.- 3มี.ค.2562

ราคาทัวร์ 38,800 บาท     พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ภูเขาหลากสี-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อคลิ๊กที่นี่

ภูเขาหลากสี -ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ภูเขาหลากสี
ภูเขาหลากสี-นาขั้นบันไดหยวนหยาง ภูเขาหลากสี-นาขั้นบันไดหยวนหยาง
ภูเขาหลากสี -ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ภูเขาหลากสี -ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
ภูเขาหลากสี-นาขั้นบันไดหยวนหยาง ภูเขาหลากสี-นาขั้นบันไดหยวนหยาง
ภูเขาหลากสี -เขาหิมะเจี้ยวจื่อ ภูเขาหลากสี -ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
ภูเขาหลากสี-นาขั้นบันไดหยวนหยาง ภูเขาหลากสี-นาขั้นบันไดหยวนหยาง
ภูเขาหลากสี ภูเขาหลากสี-นาขั้นบันไดหยวนหยาง
ภูเขาหลากสี-นาขั้นบันไดหยวนหยาง ภูเขาหลากสี-นาขั้นบันไดหยวนหยาง
ภูเขาหลากสี-นาขั้นบันไดหยวนหยาง
ภูเขาหลากสี-นาขั้นบันไดหยวนหยาง ภูเขาหลากสี-นาขั้นบันไดหยวนหยาง

 

Related posts