ทัวร์จีน : หางโจว-เขาหวงซาน-โจวจวง 6 วัน บิน CA

ทัวร์จีน : หางโจว-เขาหวงซาน-โจวจวง 6 วัน บิน CA

         
  • เขาหวงซาน : เจาะลึกเดินชมวิวจุดไฮไลท์บนภูเขา 3 คืน
  • เขาหวงซาน : พักโรงแรมสี่ดาวอย่างดี
  • เขาหวงซาน : ชมวิวฝั่งซีไห่ และฝั่งตะวันตก
  • เขาหวงซาน : โรแมนติกรอชมพระอาทิตยตกด้วยกัน
  • เขาหวงซาน : เที่ยวเมืองเก่าหงซุน
  • เขาหวงซาน : ชมเมืองโบราณโจวจวง

เดินทาง 16-21 กุมภาพันธ์ 2562 

ราคาทัวร์ 49,500 บาท *เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป*

 

โปรแกรมการเดินทาง เขาหวงซาน

วันแรก        เขาหวงซาน          กรุงเทพฯ-หางโจว-ตุ๋นซี-ยอดเขาหวงซาน-จุดชมวิวหมู่เห็ด

วันที่สอง     เขาหวงซาน           เขาหวงซาน-จุดชมวิวกวนหมิงติ่ง-วิวหินลอยทะเลหมอก-จุดชมวิวไห่ซิน

วันที่สาม     เขาหวงซาน           เขาหวงซาน- จุดชมวิวภูผาเสียงสะท้อน-ผาหินลอยฟ้า-วิวพระอาทิตย์ตก  

วันที่สี่        เขาหวงซาน           เขาหวงซาน-หมู่บ้านโบราณหงซุน-ถนนโบราณตุ๋นซี-หังโจว

วันที่ห้า       เขาหวงซาน          หังโจว-โจวจวง-ล่องเรือชมหมู่บ้าน-สนามบินเซียงไฮ้

วันที่หก       เขาหวงซาน           กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทาง เขาหวงซาน

16-21 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาทัวร์ 49,500 บาท  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 7,500 บาท

 

 

เขาหวงซาน เขาหวงซาน
เขาหวงซาน เขาหวงซาน
เขาหวงซาน-เขาหวงซาน
เขาหวงซาน เขาหวงซาน
เขาหวงซาน
เขาหวนซาน-ภาพทริปปี 2561 เขาหวนซาน-ภาพทริปปี 2561
เขาหวนซาน-ภาพทริปปี 2561 เขาหวนซาน-ภาพทริปปี 2561
เขาหวนซาน-ภาพทริปปี 2561 เขาหวนซาน-ภาพทริปปี 2561

 

Related posts