ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้ 11 วัน

ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ใต้ 10 วัน บิน QF

ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : มีอิสระในการท่องเที่ยว
  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : มีเจ้าหน้าที่ขับรถให้
  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : พักในวิวสวยๆสไตล์เกสต์เฮ้าส์ แต่วิวเทพมาก
  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : เที่ยวหลากหลายทั้งช้อปปิ้ง-เดินเล่น-เจาะลึก
  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : ได้ทำกิจกรรมไฮไลท์ของนิวซีแลนด์ใต้
  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : สัมผัสบรรยากาศป่าเปลี่ยนสีนิวซีแลนด์

เดินทาง : 14-24 เมษายน 2562

ราคาทัวร์  85,500 บาท *ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 

โปรแกรมการเดินทาง ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์

วันแรก  ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์          กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

วันที่สอง  ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์        ไครสต์เชิร์ช - ดันนีดิน

วันที่สาม  ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์        ดันนีดิน - นั่งรถไฟชมวิวความสวยงามระดับโลก - ปราสาทลาร์นัค

วันที่สี่     ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์        ดันนีดิน - เท อานัว - ถ้าหนอนเรืองแสง (ทัวร์เสริม)

วันที่ห้า   ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์        เท อานัว - มิลฟอร์ด ซาวน์ - ล่องเรือชมฟยอร์ด - ควีนส์ทาวน์

วันที่หก   ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์        ควีส์ทาวน์ - นั่งเรือเจ็ต ช็อทโอเวอร์ (ทัวร์เสริม) - สะพานคาวารัว (ทัวร์เสริม) - แอร์โรวทาวน์ - วานากา

วันที่เจ็ด  ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์        วานากา - ฟาร์มเลี้ยงปลาแซลมอน - ทะเลสาปเทคาโป - โบสถ์คนเลี้ยงแกะ

วันที่แปด  ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์       ทะเลสาปเทคาโป - ชมธารน้ำแข็งทาสม้น - นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิว (ทัวร์เสริม) - ทะเลสาปเทคาโป

วันที่เก้า  ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์        ทะเลสาปเทคาโป - ฟาร์มเลี้ยงแกะ - ไครสต์เชิร์ช

วันที่สิบ  ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์         ไครสต์เชืร์ช - สวนสาธารณะเมืองไครสต์เชิร์ช - ล่องเรือพายชมวิวธรรมชาติ - เขตสงวนพันธ์สัตว์ป่าวิลโลวแบงค์

วันที่สิบเอ็ด  ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์     ไครสต์เชิร์ช - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

 

กำหนดเดินทางขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์

14-24 เม.ย.2562

ราคาทัวร์ : 85,500 บาท   ไม่มีห้องพักเดี่ยว *ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน

**เป็นการท่องเที่ยวกันเองสนุกสนานกลุ่มเล็ก บางคืนอาจต้องนอนห้อง 3 คน เป็นไปตามสถานการณ์ห้องพักในแต่ละทริป

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์คลิ๊กที่นี่

  ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์