ทัวร์ลาว : น่าน-ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ลาว : น่าน-ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบาง
  • ทัวร์หลวงพระบาง : ล่องแม่น้ำโขงเข้าสู่ลาว
  • ทัวร์หลวงพระบาง : เที่ยวชมไฮไลท์หลวงพระบาง
  • ทัวร์หลวงพระบาง : แวะเมืองน่านก่อนเข้าลาว
  • ทัวร์หลวงพระบาง : ตักบาตรข้าวเหนียว
  • ทัวร์หลวงพระบาง : ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
  • ทัวร์หลวงพระบาง : เดินเล่นชิวๆที่หลวงพระบาง

เดินทาง 18-20 ธันวาคม 2561

ราคาทัวร์ 16,800 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์หลวงพระบาง

วันแรก ทัวร์หลวงพระบาง :           น่าน-ด่านห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติ-ล่องเรือแม่น้ำโขง

วันที่สอง ทัวร์หลวงพระบาง :         ตักบาตรข้าวเหนียว-เที่ยวชมหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

วันที่สาม ทัวร์หลวงพระบาง :        เที่ยวเมืองหลวงพระบาง-(บิน)ดอนเมือง

 

กำหนดเดินทาง ทัวร์หลวงพระบาง

18-20 ธันวาคม 2561

ราคาทัวร์ 16,800 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,800 บาท

**ทัวร์เริ่มจากจังหวัดน่าน ท่านที่ต้องการร่วมเดินทางจะต้องจัดการค่าใช้จ่ายรถทัวร์/เครื่องบิน สำหรับเดินทางไปน่านตามที่ต้องการเอง

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์หลวงพระบางคลิ๊กที่นี่

 

ทัวร์หลวงพระบาง  ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบาง