ทัวร์จีน : เส้นทางสายไหม-ภูเขาสีรุ้งจางเย่-ทะเลสาบชิงไห่ 7 วัน

ทัวร์จีน : เส้นทางสายไหม-ภูเขาสีรุ้งจางเย่-ทะเลสาบชิงไห่ 7 วัน

ทะเลสาบชืงไห่ ภูเขาสีรุ้งจางเย่
  • ภูเขาสีรุ้งจางเย่ : เที่ยวสายไหมและภูเขาสีรุ้งในทริปเดียว
  • ภูเขาสีรุ้งจางเย่ : ชมสระน้ำวงพระจันทร์ในตุนหวง
  • ภูเขาสีรุ้งจางเย่ : มหัศจรรย์ถ้ำพระพันองค์โมเกาคู
  • ภูเขาสีรุ้งจางเย่ : ล่องรถไฟจากจางเย่สู่ชิงไห่
  • ภูเขาสีรุ้งจางเย่ : ชมกำแพงเมืองจีนด่านสุดท้ายเจียอี้กวน
  • ภูเขาสีรุ้งจางเย่ : อลังการภูเขาหลากสีจางเย่
  • ภูเขาสีรุ้งจางเย่ : ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่หนึ่งในตำนานพระถังซัมจั๋ง
  • ภูเขาสีรุ้งจางเย่ : บินภายใน 2 ครั้งเพื่อกระชับเส้นทางท่องเที่ยว

เดินทาง  10-16 ส.ค.62 / 7-13 ก.ย.62

ราคาทัวร์     64,000 บาท  *กรุณาอัพเดทราคาอีกครั้ง*

โปรแกรมการเดินทาง ภูเขาสีรุ้งจางเย่

วันแรก      ภูเขาสีรุ้งจางเย่          ดอนเมือง-ซีอาน

วันที่สอง   ภูเขาสีรุ้งจางเย่           ซีอาน-(บิน)เมืองตุนหวง-เส้นทางสายไหม-เนินทรายร้องให้-ขี่อูฐชมสระน้ำวงพระจันทร์

วันที่สาม   ภูเขาสีรุ้งจางเย่          ตุนหวง-ถ้ำพระโมเกาคู-เมืองเจียอี้กวน

วันที่สี่      ภูเขาสีรุ้งจางเย่          กำแพงเมืองจีนด่านเจียอี้กวน-จางเย่-วัดพระใหญ่ต้าฝอซื่อ

วันที่ห้า    ภูเขาสีรุ้งจางเย่          อุทยานภูเขาหลากสีจางเย่-รถไฟด่วนสู่ซีหนิง

วันที่หก   ภูเขาสีรุ้งจางเย่          ซีหนิง-ล่องเรือชมทะเลสาบชิงไห่-ชมเมืองซีหนิง

วันที่เจ็ด   ภูเขาสีรุ้งจางเย่          ซีหนิง-คุนหมิง-ดอนเมือง

 

 ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์สายไหม-ภูเขาสีรุ้งคลิ๊กที่นี่

 

ทะเลสาบชืงไห่ ทะเลสาบชืงไห่
ทะเลสาบชิงไห่ ทะเลสาบชิงไห่
ภูเขาสีรุ้งจางเย่ ภูเขาสีรุ้งจางเย่
ภูเขาสีรุ้งจางเย่ ภูเขาสีรุ้งจางเย่
ภูเขาสีรุ้งจางเย่ ภูเขาสีรุ้งจางเย่
ภูเขาสีรุ้งจางเย่ ภูเขาสีรุ้งจางเย่

 

Related posts