ทัวร์สแกนดิเนเวีย : แพคเกจฟินแลนด์-บ้านซานตาครอส-นอนอิกลูแก้ว 5 วัน

สแกนดิเนเวีย : แพคเกจฟินแลนด์-บ้านซานตาครอส-นอนอิกลูแก้ว 5 วัน

สแกนดิเนเวีย สแกนดิเนเวีย
  •  สแกนดิเนเวีย : เยือนบ้านซานตาครอส
  • สแกนดิเนเวีย : ทำกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน
  • สแกนดิเนเวีย : นั่งรถลากกวางเรนเดียร์
  • สแกนดิเนเวีย : นอนโรงแรม อิกลูกระจก
  • สแกนดิเนเวีย : สามารถมองเห็นแสงเหนือจากในห้องนอน(หากอากาศเป็นใจ)
  • สแกนดิเนเวีย : ฟรีเดย์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง หรือเลือกซื้อออปชั่นเรือตัดน้ำแข็งSampo

ช่วงนี้มีโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินออกมาเยอะมาก ท่านที่ได้ตั๋วถูกไม่รู้จะไปไหน สามารถเทียวจอยทัวร์สแกนดิเนเวียอย่างอิสระได้ เป็นทริปเดินทางเองไปยังฟินแลนด์ต่อเครื่องไปโรวาเนียมิ จากนั้นรถรับท่านเที่ยวตามโปรแกรม เป็นการเที่ยวร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอื่นๆ (ภาษาอังกฤษ) สามารถเลือกซื้อวันเที่ยวเพิ่มได้ ซื้อออปชั่นทัวร์อื่นๆเพิ่มได้ เช่น สโนว์โมบิล, เรือตัดน้ำแข็ง Sampo หรือเลือกวันอิสระให้เป็นวันเดินเล่นชิวๆในแบบของคุณเอง

เดินทาง : ถึงสนามบินโรวาเนียมิ      สนใจโปรแกรม โปรดติดต่อสอบถาม และรับทำกรุ๊ปเหมา

ราคาทัวร์ *แพคเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบินและอาหารกลางวัน-เย็น* 

 

โปรแกรมการเดินทางทัวร์สแกนดิเนเวีย-ชมแสงเหนือ

วันแรก          สแกนดิเนเวีย              ถึงโรวาเนียมิ-รถรับเข้าที่พัก

วันที่สอง        สแกนดิเนเวีย              หมู่บ้านซานตาครอส-ฟาร์มกวางเรนเดียร์

วันที่สาม        สแกนดิเนเวีย              ฟาร์มฮักสกี้สุนัขลากเลื่อน - สวนสัตว์ Ranua Zoo

วันที่สี่           สแกนดิเนเวีย              ฟรีเดย์เมืองโรวาเนียมิ-เดินทางสู่โรงแรมอิกลูกระจก

วันที่ห้า         สแกนดิเนเวีย               ส่งเข้าสนามบินโรวาเนียมิ

 

วันที่เดินทาง

ถึงสนามบินโรวาเนียมิ     สนใจโปรแกรม โปรดติดต่อสอบถาม และรับทำกรุ๊ปเหมา

ราคาทัวร์ *แพคเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบินและอาหารกลางวัน-เย็น* 

*ท่านสามารถเลือกเดินทางไปถึงก่อนวันที่ซื้อแพคเกจได้ สามารถเพิ่มคืนที่พักได้โดยแจ้งขอราคา Extra Night

 

สแกนดิเนเวีย สแกนดิเนเวีย
สแกนดิเนเวีย สแกนดิเนเวีย
สแกนดิเนเวีย สแกนดิเนเวีย
สแกนดิเนเวีย สแกนดิเนเวีย
สแกนดิเนเวีย สแกนดิเนเวีย
 
สแกนดิเนเวีย สแกนดิเนเวีย