ทัวร์จีน : เทศกาลดอกโบตั๋น-อุทยานหยุนไถ่ซาน-สุสานจิ๋นซี 5 วัน

ทัวร์จีน : เทศกาลดอกโบตั๋น-อุทยานหยุนไถ่ซาน-สุสานจิ๋นซี 5 วัน

เทศกาลดอกโบตั๋น เทศกาลดอกโบตั๋น
  • เทศกาลดอกโบตั๋น : ตื่นตากับทุ่งดอกโบตั๋นที่มีอยู่มากมาย
  • เทศกาลดอกโบตั๋น : เข้าชมอุทยานหยุนไถ่ซานอุทยานธรรมชาติที่งดงาม
  • เทศกาลดอกโบตั๋น : ชมทะเลเจดีย์ 200 องค์ ที่วัดเส้าหลินพร้อมดูโชว์
  • เทศกาลดอกโบตั๋น : ย้อนดูความรุ่งเรืองในอดีตกับชมโชว์ราชวงศ์ถัง
  • เทศกาลดอกโบตั๋น : โชว์กังฟูแห่งวัดเส้าหลิน
  • เทศกาลดอกโบตั๋น : ผลงานแกะสลักหน้าผาอันยิ่งใหญ่ที่ถ้ำหลงเหมิน
  • เทศกาลดอกโบตั๋น : ชมกำแพงเมืองซีอาน หอระฆังกลางเมือง
  • เทศกาลดอกโบตั๋น : สุดอลังการความยิ่งใหญ่ทหารดินเผาสุสานจิ๋นซี

เดินทาง 10-14 เม.ย.2562

ราคาทัวร์  41,900 บาท *ไม่มีเข้าร้านรัฐบาล*

 

โปรแกรมการเดินทาง : เทศกาลดอกโบตั๋น

วันแรก   เทศกาลดอกโบตั๋น           ดอนเมือง-ซีอาน-เข้าที่พัก

วันที่สอง เทศกาลดอกโบตั๋น          ซีอาน-(รถไฟ)ลั่วหยาง-เทศกาลดอกโบตั๋น-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์ 200 องค์

วันที่สาม เทศกาลดอกโบตั๋น          เมืองเติ้งฟง-อุทยานหยุนไถ่ซาน-เมืองเจียวจั๋ว

วันที่สี่    เทศกาลดอกโบตั๋น          เมืองเจียวจั๋ว-ลั่วหยาง-ถ้ำหลงเหมิน-(รถไฟ)สู่ซีอาน-โชว์ราชวงศ์ถัง

วันที่ห้า   เทศกาลดอกโบตั๋น          ซีอาน-สุสานทหารจิ๋นซี-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองโบราณซีอาน-ดอนเมือง

 

กำหนดการเดินทาง เทศกาลดอกโบตั๋น ลั่วหยาง

10-14เม.ย.2562

ราคาทัวร์  41,900 บาท *ไม่มีเข้าร้านรัฐบาล*/ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 4,800 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เทศกาลดอกโบตั๋นคลิ๊กที่นี่

 

 

เทศกาลดอกโบตั๋น เทศกาลดอกโบตั๋น
เทศกาลดอกโบตั๋น เทศกาลดอกโบตั๋น
เทศกาลดอกโบตั๋น เทศกาลดอกโบตั๋น
เทศกาลดอกโบตั๋น เทศกาลดอกโบตั๋น
เทศกาลดอกโบตั๋น เทศกาลดอกโบตั๋น
เทศกาลดอกโบตั๋น เทศกาลดอกโบตั๋น

 

 

Related posts