ทัวร์จีน : กุ้ยโจว-อุทยานกุหลาบพันปี-ซากุระหมื่นไร่-เผ่าม้งเขายาว 6 วัน

ทัวร์จีน : กุ้ยโจว-อุทยานกุหลาบพันปี-ซากุระหมื่นไร่-เผ่าม้งเขายาว 6 วัน บิน TG

กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่ กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่
  • กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่ : อลังการลานซากุระกว้างใหญ่เป็นหมื่นไร่
  • กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่ : เข้าอุทยานชมดอกกุหลาบพันปี หนึ่งปีมีเพียงครั้ง
  • กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่ : นั่งรถไฟความเร็วสูงแสนสบายสู่กุ้ยโจว
  • กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่ : พิพิธภัณฑ์ชีวิตชาวเผ่าม้งเขายาว
  • กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่ : เดินเล่นชิวๆที่เมืองโบราณค่ายทหารราชวงศ์หมิง
  • กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่ : ชมถ้ำใต้ดินจือจิน

เดินทาง  19-24 มีนาคม 2562

ราคาทัวร์  45,900 บาท

โปรแกรมทัวร์ กุหลาบพันปี-ซากุระหมื่นไร่

วันแรก  กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่              คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้

วันที่สอง กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่            คุนหมิง-รถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยโจว-ถ้ำใต้ดินจือจิน-เมืองเฉียนซี

วันที่สาม กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่            เมืองเฉียนซี-อุทยานกุหลาบพันปี-เมืองซิงเจิ้ง

วันที่สี่   กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่             ซิงเจิ้ง-สวนซากุระหมื่นไร่-หมู่บ้านค่ายทหารราชวงศ์หมิง-เมืองเหยียนเจี่ยว

วันที่ห้า  กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่             หมู่บ้านม้งเขายาว-เมืองฉีจิ้ง

วันที่หก กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่              เมืองฉีจิ้ง-สนามบินคุนหมิง-กรุงเทพฯ   

 

กำหนดเดินทาง กุหลาบพันปี-กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่

เดินทาง  19-24 มีนาคม 2562

ราคาทัวร์  45,900 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  5,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์กุหลาบพันปี-ซากุระหมื่นไร่คลิ๊กที่นี่

กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่ กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่
กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่ กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่
กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่ กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่
กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่ กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่
กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่ กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่
กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่ กุ้ยโจว-ซากุระหมื่นไร่

 

 

Related posts