ทัวร์ไอซ์แลนด์ : ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์-ทุ่งดอกไม้และนกพัฟฟิน 8 วัน

ทัวร์ไอซ์แลนด์ : ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์-ทุ่งดอกไม้และนกพัฟฟิน 8 วัน บิน AY

ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์

เดินทาง  27 มิ.ย.- 4 ก.ค. 2562

ราคาทัวร์   114,000 บาท *ราคาอาจเปลี่ยนแปลงหากตั๋วเครื่องบินเปลี่ยนแปลง

 

โปรแกรมการเดินทาง ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์

วันแรก     ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์            กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวิค-เซลฟอสส์

วันที่สอง   ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์            เมืองเซลฟอสส์-ทุ่งลาวามอส-วิค-ล่องเรือชมไอซ์เบิร์ก-ธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน-ฮอฟ 

วันที่สาม   ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์           ฮอฟ-หาดทรายดำ-แหลมเดียร์โฮไล-สโกกาฟอส-เซลยาลันฟอสส์-เซลฟอสส์

วันที่สี่      ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์            เซลฟอสส์-แอ่งกระทะเคอริด-น้ำตกกลูฟอสส์-เกย์เซอร์-ซิงเควลลีร์-บอร์กาเมส

วันที่ห้า      ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์          บอร์กาเมส -หมู่บ้านประมงอนาสตาปิ-Snaefellsnes Peninsula-กรุนดาร์ฟยอร์ด

วันที่หก    ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์            วิวเช้าภูเขาเคอร์กจูเฟล-บลูลากูน-เรคยาวิค

วันที่เจ็ด    ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์           เรคยาวิค-เฮลซิงกิ

วันที่แปด   ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์          กรุงเทพฯ

 

 

กำหนดเดินทาง ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์ใต้

27 มิ.ย.- 4 ก.ค. 2562

ราคาทัวร์   114,000 บาท *ราคาอาจเปลี่ยนแปลงหากตั๋วเครื่องบินเปลี่ยนแปลง
 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์ล่าแสงเหนือคลิ๊กที่นี่

 

 

ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์ ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์
ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์ ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์
ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์ ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์
ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์ ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์
ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์ ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์
ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์ ขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์