ทัวร์อิหร่าน : เตหะราน–อิสฟาฮาน–คาชาน 8 วัน บิน EK

ทัวร์อิหร่าน : เตหะราน–อิสฟาฮาน–คาชาน 8 วัน บิน EK

เตหะราน-อิสฟาฮาน-คาซาน เตหะราน-อิสฟาฮาน-คาซาน

อิหร่าน ศูนย์กลางของจักรวรรดิเปอร์เซียโบราณ หนึ่งในจักรวรรดิที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุด แห่งหนึ่งของโลกในประวัติศาสตร์ มีอารยธรรมที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจในหลากหลายมุมมอง จนนักประวัติศาสตร์นิยมศึกษาและทำความเข้าใจกันอย่างมาก

บีเจอร์นีไลฟ์ จะนำท่านเดินทางย้อนเวลาสู่จักรวรรดิทึ่อดีตเคยรุ่งเรืองมากที่สุด สัมผัสอารยธรรมโบราณอันเก่าแก่ รุ่มรวยวัฒนธรรม ณ เตหะราน-อิสฟาฮาน-คาชาน ชม ความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรม โดดเด่นโดยการนำเอาศิลปะจากชนชาติต่าง ๆ เข้ามา และประยุกต์สร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว 

เดินทาง : 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 62

ราคาทัวร์ 78,500 บาท

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์อิหร่าน: เตหะราน-อิสฟาฮาน-คาชาน

วันแรก     ทัวร์อิหร่าน          กรุงเทพฯ – เตหะราน

วันที่สอง   ทัวร์อิหร่าน         เตหะราน – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - พระราชวังโกเลสตาน - พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชร

วันที่สาม   ทัวร์อิหร่าน          เตหะราน - พระราชวังเนียวาราน - ชีราซ - คฤหาสน์โบราณ

วันที่สี่       ทัวร์อิหร่าน        ชีราซ - มัสยิดสีชมพู - อนุสรณ์สถานฮาเฟซ - ป้อมคาริมข่าน - ตลาดวาคิล บาซ่าร์

วันที่ห้า     ทัวร์อิหร่าน         ชีราซ - พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส - นัค-เช รอสตัม - สะพานซิโอ เซห์

วันที่หก    ทัวร์อิหร่าน          อิสฟาฮาน - พระราชวังเชเฮลโซตุน - มัสยิดอิหม่าม - พระราชวังอาลีคาปู - สะพานคาจู

วันที่เจ็ด   ทัวร์อิหร่าน          อิสฟาฮาน - โบสถ์แว้งค์ - คาชาน - สนามบิน

วันที่แปด  ทัวร์อิหร่าน          กรุงเทพฯ

 

กำหนดเดินทาง ทัวร์อิหร่าน: เตหะราน-อิสฟาฮาน-คาชาน

26 เม.ย. - 3 พ.ค. 62 ราคาทัวร์ 78,500 บาท    พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 13,900 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์อิหร่าน : เตหะราน-อิสฟาฮาน-คาชาน คลิ๊กที่นี่

เตหะราน-อิสฟาฮาน-คาซาน เตหะราน-อิสฟาฮาน-คาซาน
ทัวร์อิหร่าน: เตหะราน–อิสฟาฮาน–คาชาน ทัวร์อิหร่าน: เตหะราน–อิสฟาฮาน–คาชาน
เตหะราน-อิสฟาฮาน-คาซาน เตหะราน-อิสฟาฮาน-คาซาน
ทัวร์อิหร่าน: เตหะราน–อิสฟาฮาน–คาชาน ทัวร์อิหร่าน: เตหะราน–อิสฟาฮาน–คาชาน