เทรคกิ้งทัวร์ : ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์ 8 วัน บิน TG

เทรคกิ้งทัวร์ : ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์ 8 วัน บิน TG

ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์ ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์

 

ท่องเที่ยวในในประเทศ ปากีสถาน ในรูปแบบเทรคกิ้งทัวร์ไปกับโปรแกรม ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์ นำท่านเดินทางสู่ แฟรีมีโดวส์ ดินแดนอันเป็นเหมือนดังสวรรค์บนดิน ในการเดินทาง ปากีสถาน เส้นทางนี้ต้องใช้พาหนะหลากหลายรูปแบบ ทั้งการนั่งจี๊บขึ้นภูเขา ต่อด้วยขี่ม้าขึ้นสู่ยอดเขาอันมีชื่อว่า แฟรีมีโดวส์ ความงามอันเลื่องชื่อของ ปากีสถาน ที่คนไทยหลายคนกล่าวขวัญถึง

ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์ ทำให้ครั้งหนึ่งในการเที่ยว ปากีสถาน สุดประทับใจไปกับการนอนนับดาวใน แฟรีมีโดวส์ หอมกลิ่นดิน กลิ่นหญ้า กลิ่นป่า และไฮไลท์ของโปรแกรม ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์ ท่านจะได้นอนในเกสต์เฮ้าส์ ผิงไฟจัดปาร์ตี้เล็ก ๆ ท่ามกลางธรรมชาติของ ปากีสถาน และท่องเที่ยวไปยังจุดชมวิวต่าง ๆ ชมภูเขาหิมะที่งดงามในมุมต่าง ๆ มากมาย นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการท่องเที่ยว

เดินทาง : สนใจโปรแกรม โปรดติดต่อสอบถาม และรับทำกรุ๊ปเหมา

ราคาทัวร์ 


โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์

วันแรก    ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์          กรุงเทพฯ – อิสลามาบัด

วันที่สอง  ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์          อิสลามาบัด – เบชาม

วันที่สาม  ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์          เบชาม – แฟรีมีโดวส์

วันที่สี      ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์          แฟรี่มีโดวส์

วันที่ห้า    ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์          แฟรีมีโดวส์ – เบชาม

วันที่หก    ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์          เบชาม – ตักศิลา – อิสลามาบัด

วันที่เจ็ด   ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์         อิสลามาบัด-เหมืองเกลือเควร่า- อิสลามาบัด

วันที่แปด  ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์          กรุงเทพฯ

 

ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์ ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์
ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์ ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์
ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์ ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์
ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์ ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์
ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์ ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์
ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์ ทัวร์ปากีสถาน-แฟรีมีโดวส์

 

 

 

 

 

 

 

Related posts