ทัวร์นอร์เวย์: ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ 11 วัน บิน TG

ทัวร์นอร์เวย์ : ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ 11 วัน บิน TG

ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์

นำท่านเดินทางสู่นอร์เวย์ไปกับโปรแกรม ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ ให้ท่านสัมผัสอดีตดินแดนไวกิ้งแห่งยุโรปเหนือ นำชมซากเรือไวกิ้งที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี เดินเล่นอดีตเมืองโอลิมปิกฤดูหนาว เมืองที่มีป่าสนอุดมสมบูรณ์ที่สุด เมืองศูนย์วิจัยทางเทคโนโลยีและการแพทย์ของนอร์เวย์ 

ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ นำท่านลัดเลาะและข้ามสะพาน 8 แห่งไปตามเกาะแก่งต่าง ๆ บนถนนสายแอตแลนติกที่ได้ชื่อว่า ถนนที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์และโฆษณาต่าง ๆ มากมาย ชมและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสองฝั่งถนนที่มีระลอกคลื่นทะเลกระแทกฝั่ง ฟองขาวของน้ำทะเลแตกกระจายเป็นระยะ ๆ

ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ ให้ท่านได้สัมผัสประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

เดินทาง      สนใจโปรแกรม โปรดติดต่อสอบถามและรับทำกรุ๊ปเหมา

ราคาทัวร์      *แพ็คเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบินและอาหารกลางวัน-เย็น*

 

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์

วันแรก         ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์          กรุงเทพฯ- ออสโล-ลิลลิแฮมเมอร์

วันที่สอง       ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์         ลิลลิแฮมเมอร์-โรรอส-ทรอนด์เฮม

วันที่สาม      ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์         ทรอนด์เฮม-เรือเฟอรี่ฮาลซ่า-คริสเตียนซุนด์

วันที่สี่          ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์         คริสเตียนซุนด์-ถนนแอตแลนติก-เมืองออเลอซุนด์

วันที่ห้า        ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์         ออเลอซุนด์-ล่องเรือชมไกรังเก้ฟยอร์ด-เมืองสคีย์

วันที่หก        ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์         เมืองสคีย์-กราเซียร์บริกส์ดาล-เบอร์เก้น

วันที่เจ็ด       ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์         เบอร์เก้น-อาคารไม้หน้าอ่าวเบอร์เก้น-รถรางขึ้นเขาชมวิว

วันที่แปด      ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์         เบอร์เก้น-วอส- รถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา-ล่องเรือชมฟยอร์ด-เกลโล่

วันที่เก้า       ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์         เกลโล-ออสโล 

วันที่สิบ        ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์         ออสโล-สนามบิน

วันที่สิบเอ็ด  ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์         สุวรรณภูมิ

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ คลิ๊กที่นี่

ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์
ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์
ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์
ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์
ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์
ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์