ทัวร์โครเอเชีย : โครเอเชีย ดีไลท์ 8 วัน บิน OS

ทัวร์โครเอเชีย : โครเอเชีย ดีไลท์ 8 วัน บิน OS

ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย นำท่านเดินทอดน่องไปในประเทศโครเอเชีย ชมบ้านมืองน้อยใหญ่ที่รายล้อมด้วยทะเลเอเดรียติกสีมรกต เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเวเนเทียนอันงดงาม และวิถีชีวิตของชาวโครแอต ดุจอัญมณีของยุโรปใต้ยุคกลาง 

ทัวร์โครเอเชีย พาท่านเข้าชม ไฮไลต์ทางธรรมชาติ พลิทวิตเซ่ น้ำตกสีเขียวเทอคอยซ์อันงดงามและที่ถูกเพิ่มเสน่ห์ให้น่าหลงไหลด้วย สะพานรูปตัว S ลัดเลาะไปตามส่วนโค้งเว้าของสายน้ำตกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปีค.ศ.1979 

 

เดินทาง  15-22 ต.ค. 2562

ราคา ทัวร์โครเอเชีย   83,500.-


โปรแกรม ทัวร์โครเอเชีย

วันแรก      ทัวร์โครเอเชีย               กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

วันที่สอง   ทัวร์โครเอเชีย               เวียนนา-สนามบินซาเกร็บ-เมืองเก่าซาเกร็บ-หมู่บ้านราสโตเค

วันที่สาม   ทัวร์โครเอเชีย               ราสโตเค-พริทวิตเซ่-อุทยานพลิทวิตเซ่-ซาดาร์

วันที่สี่       ทัวร์โครเอเชีย               ซาดาร์-ซีบินิค-โทรเกียร์-สปลิท

วันที่ห้า     ทัวร์โครเอเชีย               สปลิท-อ่าวมาลีสตอน-ฟาร์มหอยนางรม-ดูบรอฟนิค-ยอดเขา SRD-นีอุม

วันที่หก    ทัวร์โครเอเชีย              นีอุม-เมืองเก่าดูบรอบนิค-น้ำพุโบราณ-เสาหินอัศวิน   

วันที่เจ็ด   ทัวร์โครเอเชีย               ดูบริฟนิค-สนามบิน-เวียนนา 

วันที่แปด  ทัวร์โครเอเชีย               กรุงเทพฯ

 

กำหนดเดินทาง ทัวร์โครเอเชีย

 15-22 ต.ค.2562 (กรุณาอัพเดทราคาอีกครั้งกลางปี 2562)

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์โครเอเชีย คลิ๊กที่นี่

ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์โครเอเชีย ทัวร์โครเอเชีย