ทัวร์ปากีสถาน : ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ -นาราน-นัลตาร์วัลเลย์ 12 วัน บิน TG

ทัวร์ปากีสถาน : ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ -นาราน-นัลตาร์วัลเลย์ 12 วัน บิน TG

ปากีสถานอัศจรรย์ป่าเปลี่ยนสี

ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์

โปรแกรม ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ นำท่านท่องเที่ยวไปบนเส้นทางในฝันของนักเดินทางมืออาชีพ "คาราโครัม ไฮเวย์ Karakorum Highway หรือที่รู้จักกันในชื่อสั้นๆว่า KKH เป็นถนนที่เชื่อมโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเข้าด้วยกัน เส้นทางนี้ประกอบด้วยยอดเขาที่สูงกว่าระดับ 7 พันเมตรอยู่มากกว่า 60 แห่ง โดยหนึ่งในนั้นคือยอดเขาเคทู (K2) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความสดดิบที่ผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติเป็นอย่างดี

โปรแกรม ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ นำท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติบน เส้นทางการค้าโบราณที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ในช่วงตุลาคมเดือนแห่งฤดูป่าเปลี่ยนสีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีเสน่ห์สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนัก ทริปของท่านจะเต็มไปด้วยป่าไม้หลากหลายสีสัน มองเห็นภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลนอยู่เบื้องหลังในขณะที่ท้องฟ้าเป็นสีครามตระการตา

เดินทาง : 18-29 ตุลาคม 2562   

ราคาทัวร์  69,500 บาท


โปรแกรมการเดินทาง ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์

วันแรก         ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์          กรุงเทพฯ-อิสลามาบาด

วันที่สอง       ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์         อิสลามาบาด-ตักศิลา-นาราน

วันที่สาม       ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์        นาราน-บาบูซาร์พาส-กิลกิต

วันที่สี่          ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์         กิลกิต-วิวยอดเขาราคาโปชิ-คาริมาบาด-Altit Village

วันที่ห้า        ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์         คาริมาบาด-บัลทิตฟอร์ต-เขาดุยเคอร์-ฮุนซา

วันที่หก        ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์        ฮุนซา-ทะเลสาบอัตตาบาด-กุลมิต

วันที่เจ็ด       ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์        กุลมิต-คุนจีราฟ-พาสสุ

วันที่แปด      ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์        พาสสุ-สะพานแขวนโบราณ-ราคาโปชิ-กิลกิต

วันที่เก้า       ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์        กิลกิต-นัลตาร์วัลเลย์-กิลกิต

วันที่สิบ        ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์        กิลกิต-ชิลาส-เบชาม

วันที่สิบเอ็ด   ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์        เบชาม-อิสลามาบาด-สนามบิน

วันที่สิบสอง   ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์         กรุงเทพฯ     

 

กำหนดการเดินทาง ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์

18-29 ตุลาคม 2562

ราคาทัวร์  69,500 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  8,500 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ คลิ๊กที่นี่

 

ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-ฮุนซ่า ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-เส้นทางสู่คุนจีราป
ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์
ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน : วิวยอดเขานันกา พาร์บัต ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-วิวเส้นทางสู่นาราน
ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์
ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-อัตตาบาด เลค ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-เทือกเขาพาสสุ
ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์
ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์
ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์
ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์
ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์
ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์
ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน-คาราโครัมไฮเวย์

 

Related posts