ทัวร์อิหร่าน : ไฮไลท์อิหร่าน 9 วัน บิน WํY(Oman Air)

ทัวร์อิหร่าน : ไฮไลท์อิหร่าน 9 วัน บิน WํY(Oman Air)

(เตหะราน-ชิราช-เมืองอิศฟาฮาน-คาชาน)

ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่าน

เที่ยวชมเมืองเตหะรานที่ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่น่าตื่นตะลึง ชมพิพิธภัณฑ์ที่ร่ำรวยฟู่ฟ่าจนต้องตะลึง ทั้งทองคำ เพชรนิลจินดา มากมาย เยือนเมืองเก่าที่ทำให้ท่านต้องจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์

  • ทัวร์อิหร่าน : พระราชวังโกเลสตาน หรือวังกุหลาบอันเก่าแก่สวยงาม
  • ทัวร์อิหร่าน : สุเหร่าสีชมพู ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีวิจิตรตระการตา
  • ทัวร์อิหร่าน : สะพานคาจู สะพานทอดยาวสัญลักษณ์แห่งเมืองอิศฟาฮาน
  • ทัวร์อิหร่าน : เปอร์ซิโปลิส อดีตอันยิ่งใหญ่แห่งเปอร์เซีย

เดินทาง :  2 - 10 พฤศจิกายน 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น  75,800 บาท


โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์อิหร่าน

วันแรก        ทัวร์อิหร่าน             ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-กรุงมัสกัต

วันที่สอง     ทัวร์อิหร่าน              กรุงมัสกัต-กรุงเตหะราน-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-พระราชวังโกเลสตาน-พิพิธภัณฑ์เพชร

วันที่สาม     ทัวร์อิหร่าน              พระราชวังเนียวาราน-เมืองชิราซ-ฆาวาม เฮ้าส์

วันที่สี่        ทัวร์อิหร่าน              เมืองชิราซ-สุเหร่าสีชมพู-การิมข่านซิตาเดล-วาคิล บาซาร์

วันที่ห้า      ทัวร์อิหร่าน              เมืองชิราซ-เปอร์ซิโปลิส-เมืองอิสฟาฮาน

วันที่หก      ทัวร์อิหร่าน              เมืองอิศฟาฮาน-พระราชวังเชเฮลโซตุน-มัสยิดอิหม่าม

วันที่เจ็ด     ทัวร์อิหร่าน              เมืองอิศฟาฮาน-โบสถ์แวงค์-ฟิน การ์เด้น-คาชานบาซาร์-กรุงเตหะราน-กรุงมัสกัต

วันที่แปด    ทัวร์อิหร่าน              กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิหร่าน

กำหนดการเดินทาง: 2-10 พฤศจิกายน 2562

ราคาทัวร์เริ่มต้น  75,800 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,500 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์อิหร่าน คลิกที่นี่

ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่าน