ทัวร์อิหร่าน : ไฮไลท์อิหร่าน 9 วัน บิน W5(Mahan Air)

 

ทัวร์อิหร่าน : ไฮไลท์อิหร่าน 9 วัน บิน W5 (Mahan Air)

(เตหะราน-ชิราช-เมืองอิสฟฮาน-คาซาน)

 

ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่าน

 

เที่ยวชม กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน ที่งดงามไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่น่าตื่นตะลึก ชม พิพิธภัณฑ์ที่ร่ำรวยฟู่ฟ่าจนต้องตะลึง มากมายด้วยทองคำ เพชรนิลจินดา

เยือน อดีตนครโบราณอันเก่าแก่ ที่ทำให้ท่านต้องจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์

 

  • ทัวร์อิหร่าน : พระราชวังโกเลสตาน หรือวังกุหลาบอันเก่าแก่สวยงาม
  • ทัวร์อิหร่าน : สุเหร่าสีชมพู ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีวิจิตรตระการตา
  • ทัวร์อิหร่าน : สะพานคาจู สะพานทอดยาวสัญลักษณ์แห่งเมืองอิศฟาฮาน
  • ทัวร์อิหร่าน : เปอร์ซิโปลิส อดีตอันยิ่งใหญ่แห่งเปอร์เซีย

 

เดินทาง : 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาทัวร์ เริ่มต้น  69,800 บาท

 

 

โปรแกรมการเดินทาง ทัวร์อิหร่าน

วันแรก    ทัวร์อิหร่าน          สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเตหะราน

วันที่สอง  ทัวร์อิหร่าน          กรุงเตหะราน-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-พระราชวังโกเลสตาน-พิพิธภัณฑ์เพชร-มิราจทาวเวอร์

วันที่สาม  ทัวร์อิหร่าน          พระราชวังเนียวาราน-เมืองชิราซ-ฆาวาม เฮ้าส์

วันที่สี่     ทัวร์อิหร่าน          เมืองชิราซ-สุเหร่าสีชมพู-การิมข่านซิตาเดล-วาคิล บาซาร์

วันที่ห้า   ทัวร์อิหร่าน          เมืองชิราซ-เปอร์ซิโปลิส-เมืองอิสฟาฮาน-สะพานชิ-โอ-เซ-โปล

วันที่หก   ทัวร์อิหร่าน          เมืองอิศฟาฮาน-พระราชวังเชเฮลโซตุน-มัสยิดอิหม่าม-พระราชวังอะลี ฆาปู-สะพานคาจู

วันที่เจ็ด  ทัวร์อิหร่าน          เมืองอิศฟาฮาน-โบสถ์แวงค์-ฟิน การ์เด้น-คาชานบาซาร์-กรุงเตหะราน-กรุงมัสกัต

วันที่แปด  ทัวร์อิหร่าน         เมืองคาชาน-ตาบะตาบาอี เฮ๊าส์-กรุงเตหะราน

วันที่เก้า    ทัวร์อิหร่าน        กรุงเทพมหานคร

 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์อิหร่าน

7-15 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาทัวร์เริ่มต้น  69,800 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 11,500 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์อิหร่าน คลิกที่นี่

ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่าน
ทัวร์อิหร่าน ทัวร์อิหร่าน