ทัวร์จีน : กุ้ยโจว- ภูเขาหมื่นยอด-น้ำตกหวงกั่วซู่ -หมู่บ้านแปะก๊วยสีทอง 7 วัน บินTG

ทัวร์จีน : กุ้ยโจว- ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่ -หมู่บ้านแปะก๊วยสีทอง 7 วัน บินTG

ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่ ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่

 

 • ชมวัฒนธรรมชนเผ่าม้งของจีน
 • อัศจรรย์ภูเขาหมื่นยอด
 • นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยโจว
 • ปั่นจักรยานสบายๆที่เสี้ยน่าฮุย
 • เที่ยวแบบสบายๆไม่เร่งรีบ พักเกสต์เฮ้าส์รีมน้ำ
 • เดินเล่นชิวๆที่เมืองโบราณเจิ้นหยวน
 • อลังการน้ำตกหวงกว่อซู่ 
 • ชมหมู่บ้านแปะก๊วยสีทอง 

เดินทาง : 2-8 พฤศจิกายน 2562

ราคาทัวร์ 49,900 บาท

 

โปรแกรมการเดินทาง  ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่

วันแรก           ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่          กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้

วันที่สอง         ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่          คุนหมิง-กุ้ยโจว-รถไฟความเร็วสูง-เมืองโบราณเจิ้นหย่วน

วันที่สาม         ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่          เมืองโบราณเจิ้นหย่วน- หมู่บ้านชาวม้ง-เมืองซีเจียง

วันที่สี่            ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่          ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น-โชว์ชาวม้ง-หวงกว่อซู่

วันที่ห้า           ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่         เข้าชมอุทยานหวงกว่อซู่-น้ำตกร้อยสาย-ซิงอี้     

วันที่หก          ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่          ซิงอี้-ชมอุทยานภูเขาหมื่นยอด-หมู่บ้านโถวเล่อชมแปะก๊วยสีทอง-เมืองฉี่จิ้ง

วันที่เจ็ด          ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่         ฉี่จิ้ง-คุนหมิง-กรุงเทพ

 

กำหนดการเดินทาง  ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่

2-8 พฤศจิกายน 2562

ราคาทัวร์ 49,900 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่ คลิ๊กที่นี่

ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่ ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่
ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่  ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่ 
ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่ ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่
ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่  ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่ 
ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่ ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่
ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่  ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่ 
ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่ ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่
ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่  ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่ 
ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่ ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่
ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่  ภูเขาหมื่นยอด-หวงกั่วซู่ 

 

 

 

 

 

Related posts