Archive for มิถุนายน 2019

ทัวร์รัสเซีย : ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์ 6 วัน บินตรง SU

ทัวร์รัสเซีย : ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์ 6 วัน บินตรง SU

ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์

 

 • นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้
 • นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
 • ชมหมู่บ้านชาวประมงเทอริเบอร์ก้า
 • บินตรงโดยแอโรฟลอตสู่มอสโคว์-มูรมันสค์
 • ล่าแสงเหนือ 2 คืน
 • เข้าชมเรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ลำแรกของโลก

เดินทาง : 22-28 ก.พ. 2564

ราคาทัวร์  73,900 บาท

 

Read more

ทัวร์จีน : ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ทโหล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง 7 วัน บิน TG

ทัวร์จีน : ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ทโหล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง 7 วัน บิน TG

เขาหลากสี-ทุ่งมัสตาร์ท เขาหลากสี-ทุ่งมัสตาร์ท

 

 • บินตรงสู่คุนหมิงโดย TG
 • ชมภูเขาหลากสีที่ตงชวน
 • ตื่นตาทุ่งมัสตาร์ทสีเหลือง โอบล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่ที่โหล่วผิง
 • อลังการนาขั้นบันไดหยวนหยาง ใหญ่โตระดับเอเชียแปซิฟิก
 • ชมพระอาทิตย์อัสดงสุดโรแมนติคที่หยวนหยาง
 • เที่ยวเมืองเก่าเจี้ยนสุ่ย ชิมเต้าหู้รสเลิศประจำเมือง

 

เดินทาง : 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

ราคาทัวร์  38,500 บาท

 

Read more