ทัวร์จีน : ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ทโหล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง 7 วัน บิน TG

ทัวร์จีน : ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ทโหล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง 7 วัน บิน TG

เขาหลากสี-ทุ่งมัสตาร์ท เขาหลากสี-ทุ่งมัสตาร์ท

 

  • บินตรงสู่คุนหมิงโดย TG
  • ชมภูเขาหลากสีที่ตงชวน
  • ตื่นตาทุ่งมัสตาร์ทสีเหลืองโอบล้อมภูเขาที่โหล่วผิง
  • อลังการนาขั้นบันไดหยวนหยาง ใหญ่โตระดับเอเชียแฟซิฟิค
  • ชมพระอาทิตย์อัสดงสุดโรแมนติคที่หยวนหยาง
  • เที่ยวเมืองเก่าเจี้ยนสุ่ย ชิมเต้าหู้รสเลิศประจำเมือง

เดินทาง : 23-29 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาทัวร์  38,500 บาท


โปรแกรมการเดินทาง ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ทโหล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง

วันแรก    ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได         กรุงเทพ ฯ-คุนหมิง-ตงชวน

วันที่สอง  ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได         ตงชวน-หงถู่ตี้- ภูเขาหลากสี-คุนหมิง

วันที่สาม ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได          คุนหมิง-โล่วผิง-น้ำตกเก้ามังกร-ซื่อจง

วันที่สี่     ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได          ซื่อจง-ลู่ซี่-ถ้ำใต้ดินอาลู่-หยวนหยาง

วันที่ห้า   ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได          พระอาทิตย์ขึ้นที่ตั่วอี่ซู่-หมู่บ้านชาวฮาหนี่-พระอาทิตย์ตก

                                                                                ที่วิวปากเสือ

วันที่หก   ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได          หยวนหยาง-เจี้ยนสุ่ย-เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย-คุนหมิง
 
วันที่เจ็ด  ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได          คุนหมิง-กรุงเทพ ฯ

 

กำหนดการเดินทาง เขาหลากสี-ทุ่งมัสตาร์ท โล่วผิง-นาขั้นบันได หยวนหยาง

23-29 กุมภาพันธ์ 2563

ราคาทัวร์  38,500 บาท     พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  5,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ทโหล่วผิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง คลิ๊กที่นี่

ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได
ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได
ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได
ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได
ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได
ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได ภูเขาหลากสี -ทุ่งมัสตาร์ท-นาขั้นบันได

 

 

 

Related posts