ทัวร์รัสเซีย : ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์ 6 วัน บินตรง SU

ทัวร์รัสเซีย : ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์ 6 วัน บินตรง SU

ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์

 

  • นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้
  • นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
  • ชมหมู่บ้านชาวประมงเทอริเบอร์ก้า
  • บินตรงโดยแอโรฟลอตสู่มอสโคว์-มูรมันสค์
  • ล่าแสงเหนือ 2 คืน
  • เข้าชมเรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ลำแรกของโลก

เดินทาง : 22-28 ก.พ. 2564

ราคาทัวร์  73,900 บาท

 

โปรแกรมทัวร์ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์

วันแรก       ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์            กรุงเทพ ฯ-มอสโคว์-มูรมันสค์  

วันที่สอง    ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์             มูรมันสค์-เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์-ชมเมืองมูรมันส์+ช้อปปิ้ง

วันที่สาม    ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์             มูรมันสค์-Arctic Ocean-Teriberca-สโนว์โมบิลลากเลื่อน-มูร์มันสค์

วันที่สี่        ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์             เทอริเบอก้า-ฮัสกี้ฟาร์ม-กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน-กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน

                                                             -มูรมันสค์  

วันที่ห้า      ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์             มูรมันสค์-มอสโคว์-กรุงเทพฯ  

วันที่หก     ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์             กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทาง ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์ 

22 – 28 ก.พ. 2564

ราคาทัวร์   73,900 บาท    พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์ คลิ๊กที่นี่

ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์
ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์
ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์
ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์
ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์
ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์
ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์
ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ-มูร์มันสค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts