ทัวร์นิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ใต้ 10 วัน บิน TG NZ

ทัวร์นิวซีแลนด์ : ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ใต้ 10 วัน บิน TG NZ

ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์

 

  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : มีอิสระในการท่องเที่ยว
  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : มีเจ้าหน้าที่ขับรถให้
  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : พักในวิวสวยๆสไตล์เกสต์เฮ้าส์
  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : เที่ยวหลากหลายทั้งช้อปปิ้ง-เดินเล่น-เจาะลึก
  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : ได้ทำกิจกรรมไฮไลท์ของนิวซีแลนด์ใต้
  • ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ : มีอาหารเช้าของที่พักและข้าวต้มฝีมือหัวหน้าทัวร์

เดินทาง : 1-10 ธ.ค.2562, ปีใหม่ 26 ธ.ค.62 - 4 ม.ค. 63

ราคาทัวร์  71,900 บาท *ราคาไม่รวมอาหารกลางวัน-เย็น


โปรแกรมการเดินทาง ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์

วันแรก          ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์              กรุงเทพฯ-อ๊อคแลนด์

วันที่สอง        ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์              อ๊อคแลนด์-ควีนส์ทาวน์

วันที่สาม        ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์              ควีนส์ทาวน์

วันที่สี่           ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์               ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบเทคาโป

วันที่ห้า         ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์               ทะเลสาบเทคาโป - เมาท์คุก

วันที่หก         ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์               ทะเลสาบเทคาโป - ทะเลสาบวานากา

วันที่เจ็ด        ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์               ทะเลสาบวานากา - เท อานัว

วันที่แปด       ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์               เท อานัว - มิลฟอร์ด ซาวนด์ - ควีนส์ทาวน์

วันที่เก้า        ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์               ควีนส์ทาวน์ - แอร์โรวทาวน์

วันที่สิบ         ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์              ควีนส์ทาวน์ - อ๊อคแลนด์ – กรุงเทพ

กำหนดการเดินทาง   ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์         

เดินทาง : 11-20 , 21-30 พ.ย., 1-10 ธ.ค.2562

ราคาทัวร์  71,900 บาท *ราคาไม่รวมอาหารกลางวัน-เย็น

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์คลิ๊กที่นี่(โปรแกรมพฤศจิกายน-ธันวาคม)

ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์
ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ ขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์