ทัวร์ จอร์เจีย-อาร์เมเนีย : เส้นทางมวลดอกไม้แห่งคอเคซัส 13 วัน

ทัวร์จอร์เจีย-อาร์เมเนีย : เส้นทางหลากสีแห่งคอเคซัส 13 วัน

จอร์เจีย-อาร์เมเนีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย

 

นำท่านสัมผัสบุปผาแห่งคอเคซัสอันงดงามทั้งประวัติศาสตร์อันยาวนาน ที่ถูกระบุเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมของคอเคซอยด์และอารยันในยุโรป หลังถูกอำพรางภายใต้ปีกจักรวรรดิรัสเซียและสหภาพโซเวียตอยู่นานนับศตวรรษ ที่พึ่งแรกแย้มสู่สายตาชาวโลกหลังการล้มสลายของจักรวรรดิหลังม่านเหล็กไม่กี่สิบปีมานี้

สัมผัสสถาปัตยกรรมอันงดงามที่รังสรรค์และถ่ายทอดความศรัทธาอันแรงกล้า ที่มีให้กับศาสนาของชาวจอร์เจียนออร์โธด๊อกซ์และอาร์เมเนียนออร์โธด๊อกซ์ ที่มักตั้งสันโดษอยู่ตามเนินเขาและริมแม่น้ำท่ามกลางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของเทือกเขาคอเคซัสที่ยิ่งใหญ่และงดงาม เขียวชอุ่มอุดมด้วยมวลดอกไม้ ยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน บรรยากาศชุ่มฉ่ำด้วยธารน้ำจากเทือกเขาคอเคซัส

ตื่นตากับมรดกโลกเก่าแก่ของอาร์เมเนีย เก็บภาพความประทับใจของเทือกเขาอารารัตและอารามฆอร์ วิราป ชวนให้จินตนาการถึงเรือโนอาห์ที่สาบสูญ เที่ยวชมวิถีชาวอาร์เมเนียทั้งชนบทและเมืองหลวง ดูมีเสน่ห์เปี่ยมสุขพาให้นักท่องเที่ยวอย่างเรารู้สึกกระชุ่มกระชวยยิ่งนัก

 

เดินทาง  29 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2563

ราคาทัวร์  89,500 บาท

โปรแกรมการเดินทาง จอร์เจีย-อาร์เมเนีย       

วันแรก            จอร์เจีย-อาร์เมเนีย              กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ

วันที่สอง         จอร์เจีย-อาร์เมเนีย               อิสตันบูล-บาทูมิ

วันที่สาม         จอร์เจีย-อาร์เมเนีย               บาทูมิ-ซุกดิดี้-เมสเตีย

วันที่สี่             จอร์เจีย-อาร์เมเนีย               เมสเตีย-อุชกูรี่-เมสเตีย

วันที่ห้า            จอร์เจีย-อาร์เมเนีย              เมสเตีย-ซุกดีดี้-สกาลทูโบ

วันที่หก            จอร์เจีย-อาร์เมเนีย              สกาลทูโบ-คูไทซี่-โบสถ์เกเลตี้-บอโยมี่-อะเคาซิเคห์

วันที่เจ็ด           จอร์เจีย-อาร์เมเนีย              อะเคาซิเคห์-วาตเซีย-ด่านชายแดนบาฟรา- กฮูมรี่(อาร์เมเนีย)  

วันที่แปด          จอร์เจีย-อาร์เมเนีย              กฮูมรี่-เมืองวาการ์ซะพาด-วิหารเอ็ทคมีอัตติน-เมืองหลวงเยเรวาน   

วันที่เก้า            จอร์เจีย-อาร์เมเนีย             เยเรวาน-ฆอร์ วิราป-โนระวางค์-เยเรวาน

วันที่สิบ            จอร์เจีย-อาร์เมเนีย              เยเรวาน-เกฆาร์ด-การ์นี่-ทะเลสาบเซวาน-ดิลิจัน

วันที่สิบเอ็ด       จอร์เจีย-อาร์เมเนีย              ดิลิจัน-ชายแดนซาดาโคล -ทบิลิซิ    

วันที่สิบสอง       จอร์เจีย-อาร์เมเนีย              ทบิลิซี่-สนามบิน-อิสตันบูล   

วันที่สิบสาม       จอร์เจีย-อาร์เมเนีย             กรุงเทพฯ   

 

กำหนดเดินทาง จอร์เจีย-อาร์เมเนีย

29 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2563

ราคาทัวร์  89,500 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,000 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ จอร์เจีย-อาร์เมเนีย คลิ๊กที่นี่

จอร์เจีย-อาร์เมเนีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย

 

Related posts