ทัวร์จีน : หังโจว- ทัวร์เขาหวงซาน -โจวจวง-เซียงไฮ้ 7 วัน บิน CA

ทัวร์จีน : หังโจว- ทัวร์เขาหวงซาน -โจวจวง-เซียงไฮ้ 7 วัน บิน CA

ทัวร์เขาหวงซาน ทัวร์เขาหวงซาน

 

  • ทัวร์เขาหวงซาน : บินตรงหางโจว
  • ทัวร์เขาหวงซาน : ชมธรรมชาติบนเขาเต็มๆ 3 วัน
  • ทัวร์เขาหวงซาน : ออกแบบเส้นทางให้เดินไม่เหนื่อยมาก วิวไฮไลท์
  • ทัวร์เขาหวงซาน : ขึ้นเขาฝั่งหยุนกู่ลงกระเช้าฝั่งไท่ผิง
  • ทัวร์เขาหวงซาน : พัก 4 ดาวอย่างดีบนภูเขา อาหารทุกมื้อ
  • ทัวร์เขาหวงซาน : ชมหมู่บ้านโบราณหงซุน / หมู่บ้านโจวจวง

 

เดินทาง    6-12 มกราคม 2563

ราคาทัวร์ 54,500  บาท

 

โปรแกรมการเดินทง ทัวร์เขาหวงซาน

วันแรก        ทัวร์เขาหวงซาน        กรุงเทพฯ-หางโจว

วันที่สอง      ทัวร์เขาหวงซาน        หางโจว-ตุ๋นซี-ยอดเขาหวงซาน-จุดชมวิวหมู่เห็ด

วันที่สาม     ทัวร์เขาหวงซาน        เขาหวงซาน-จุดชมวิวกวนหมิงติ่ง-วิวหินลอยทะเลหมอก-จุดชมวิวไห่ซิน

วันที่สี่         ทัวร์เขาหวงซาน        เขาหวงซาน-จุดชมวิวภูผาเสียงสะท้อน-ผาหินลอยฟ้า-วิวพระอาทาิตย์ตก

วันที่ห้า       ทัวร์เขาหวงซาน        เขาหวงซาน-หมู่บ้านโบราณหงซุน-ถนนโบราณตุ๋นซี-หังโจว

วันที่หก      ทัวร์เขาหวงซาน        หังโจว-โจวจวง-ล่องเรือชมหมู่บ้าน-เซี่ยงไฮ้-สนามบิน

วันที่เจ็ด     ทัวร์เขาหวงซาน        กรุงเทพฯ

 

กำหนดเดินทาง ทัวร์เขาหวงซาน

6-12 มกราคม 2563

ราคาทัวร์    54,500 บาท     พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  10,000  บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม ทัวร์เขาหวงซาน คลิ๊กที่นี่

ทัวร์เขาหวงซาน ทัวร์เขาหวงซาน
ทัวร์เขาหวงซาน ทัวร์เขาหวงซาน
ทัวร์เขาหวงซาน ทัวร์เขาหวงซาน
ทัวร์เขาหวงซาน ทัวร์เขาหวงซาน
ทัวร์เขาหวงซาน ทัวร์เขาหวงซาน
ทัวร์เขาหวงซาน ทัวร์เขาหวงซาน
ทัวร์เขาหวงซาน ทัวร์เขาหวงซาน
ทัวร์เขาหวงซาน ทัวร์เขาหวงซาน
ทัวร์เขาหวงซาน ทัวร์เขาหวงซาน
ทัวร์เขาหวงซาน ทัวร์เขาหวงซาน

 

 

 

 

Related posts