ทัวร์จีน : กุ้ยโจว-น้ำตกหวงกว่อซู่- ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ 6 วัน บิน TG

 

ทัวร์จีน : กุ้ยโจว-น้ำตกหวงกว่อซู่-ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ 6 วัน บิน TG

 

ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่

 

  • ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  : อลังการลานซากุระกว้างใหญ่เป็นหมื่นไร่
  • ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  : เข้าอุทยานหวงกว่อซู่
  • ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  : นั่งรถไฟความเร็วสูงแสนสบายสู่กุ้ยโจว
  • ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  :  เข้าชมอุทยานซากุระสองวัน
  • ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  : ปั่นจักรยานเล่นชิวๆที่หมู่บ้านเสี้ยนาฮุย
  • ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่  : เส้นทางผ่านชมน้ำตกแม่น้ำร้อยสาย

 

เดินทาง : 17-22 มี.ค. 2563 *** โปรแกรมเดินทางหกวัน สำหรับคนมีเวลาน้อย

ราคาทัวร์  43,500 บาท

 

โปรแกรมทัวร์ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่

วันแรก  ภูเขาหมื่นยอดซากุระหมื่นไร่              สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้

วันที่สอง ภูเขาหมื่นยอดซากุระหมื่นไร่            คุนหมิง-รถไฟความเร็วสูงสู่กุ้ยโจว-เมืองอันซุน-ชมซากุระหมื่นไร่

วันที่สาม ภูเขาหมื่นยอดซากุระหมื่นไร่            วิวพระอาทิตย์ขึ้นอุทยานซากุระหมื่นไร่-อุทยานน้ำตกหวงกว่อซู่

วันที่สี่    ภูเขาหมื่นยอดซากุระหมื่นไร่             น้ำตกหวงกว่อซู่-น้ำตกร้อยสาย-เมืองซิงอี้

วันที่ห้า  ภูเขาหมื่นยอดซากุระหมื่นไร่            ปั่นจักรยานชิวๆชมวิวหมู่บ้านเสี้ยนาฮุย-อุทยานเขาหมื่นยอด-เมืองฉีจิ้ง

วันที่หก  ภูเขาหมื่นยอดซากุระหมื่นไร่            เมืองฉีจิ้ง-สนามบิน-กรุงเทพฯ

 

กำหนดเดินทาง ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่

เดินทาง  17-22 มีนาคม 2563

ราคาทัวร์  43,500 บาท   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  5,500 บาท

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ คลิ๊กที่นี่

ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่
ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่
ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่
ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่
ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่
ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่ ภูเขาหมื่นยอด-ซากุระหมื่นไร่
Related posts