เที่ยวตุรกี / อิหร่าน

โปรแกรมทัวร์เที่ยวตุรกี

ทัวร์ตุรกี : ตามรอยอารยธรรมตุรกี-เม้าท์เนมรุต 11 วัน บิน TK

ทัวร์ตุรกี : ตามรอยอารยธรรมตุรกี-เม้าท์เนมรุต 11 วัน บิน TK

ปราสาทปุยฝ้าย | แท่งหินเกอเรเม่ | นครใต้ดินไคมัคลี | ภูเขาเนมรุต | อิสตันบูล

ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต ทัวร์ตุรกี-เนมรุต
  • ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต : จัดเต็ม11วันทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม
  • ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต : เที่ยวปราสาทปุยฝ้ายและนครโบราณ
  • ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต : เที่ยวอันซีนที่เม้าท์เนมรุต
  • ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต : บินภายในประเทศ2ครั้งเที่ยวไม่เหนื่อย
  • ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต : ชมวิวเมืองอิสตัลบูลจากหอคอยโบราณ
  • ทัวร์ตุรกี-เม้าท์เนมรุต : ชมพระอาทิตย์ตกดินที่เกอเรเม่

เดินทาง  4-14 มีนาคม 2564

ราคาทัวร์  62,500 บาท

Read more

เม้าท์เนมรุต Mt. Nemrut

เม้าท์เนมรุต

 

 

เม้าท์เนมรุต Mt. Nemrut

เม้าท์เนมรุตเป็นภูเขาตอนกลางของประเทศตุรกี ดินแดนประวัติศาสตร์บนคาบสมุทรอนาโตเลีย เม้าท์เนมรุตเป็นที่ตั้งสุสานหลวงของอดีตราชณาจักรโบราณคอมมาจีนี่ ราชอาณาจักรที่หลอมรวมวัฒนธรรมโรมันและเปอร์เซียเข้าด้วยกัน ก่อนถูกผนวกควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในที่สุด เม้าท์เนมรุตนอกจากจะเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์อันติโอคัสที่ 1 ยังเป็นดินแดนสำหรับทำพิธีกรรมต่อเหล่าเทพกรีก อาร์เมเนียน และเปอร์เซีย และเป็นแหล่งบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญบนภูเขาเม้าท์เนมรุต สำหรับการมีอยู่จริงของอาณาจักรคอมมาจีนี่ ที่เกิดจากการล้มสลายลงของจักรวรรดิเซลิวสิด

 

Read more