เที่ยวพม่า

โปรแกรมทัวร์เที่ยวพม่า

ทัวร์พม่า : แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-อินทร์แขวน-พุกาม-อินเล-มัณฑเลย์ 6 วัน บินFD

ทัวร์พม่า : แกรนด์พม่า-ย่างกุ้ง-อินทร์แขวน-พุกาม-อินเล-มัณฑเลย์ 6 วัน บินFD

พม่า-วันพ่อ พม่า-วันพ่อ
  • ทัวร์พม่า-วันพ่อ: บินตรงสู่ย่างกุ้งออกทางมัณฑเลย์
  • ทัวร์พม่า-วันพ่อ: ไหว้พระธาตุอินทร์แขวน
  • ทัวร์พม่า-วันพ่อ: สักการะเจดีย์ชเวดากอง
  • ทัวร์พม่า-วันพ่อ: พักผ่อนสบายๆที่อินเล
  • ทัวร์พม่า-วันพ่อ: ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
  • ทัวร์พม่า-วันพ่อ: อาหารพิเศษกุ้งเผา

เดินทาง : 6-11 ธันวาคม 2561

ราคาทัวร์  39,900 บาท

Read more